Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 13

  1. Şi am văzut o Fiară ridicându-se din mare, având zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, iar pe capete, nume de blasfemie.
  2. Fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului: labele ei erau ca ale ursului, iar gura ei era ca gura leului: Dragonul i-a dat puterea sa şi tronul său şi o mare autoritate.
  3. Unul dintre capetele sale era rănit ca de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Atunci, tot pământul cuprins de uimire [s-a dus] după Fiară.
  4. Şi au început să se închine dragonului pentru că a dat autoritate Fiarei şi să se închine şi Fiarei, spunând: "Cine este asemenea Fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?"
  5. I s-a dat o gură ca să rostească [vorbe pline] de trufie şi blasfemie şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni.
  6. Şi-a deschis atunci gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu şi a început să profereze blasfemii împotriva numelui său şi a cortului său, împotriva celor care locuiesc în ceruri.
  7. Şi i s-a dat [putere] să poarte război împotriva sfinţilor şi să-i învingă; i s-a dat autoritate asupra fiecărui trib, popor, limbă şi naţiune.
  8. I s-au închinat toţi locuitorii de pe pământ al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului înjunghiat.
  9. Dacă cineva are urechi să audă.
  10. Cine trebuie să meargă la închisoare la închisoare să meargă; cine trebuie să moară de sabie de sabie va muri. În aceasta este statornicia şi credinţa sfinţilor.
  11. Şi am văzut o altă Fiară ridicându-se din pământ: avea două coarne ca de miel şi vorbea ca dragonul.
  12. Ea foloseşte întreaga autoritate a Fiarei celei dintâi, în faţa ei, şi face ca tot pământul şi toţi locuitorii lui să se închine Fiarei dintâi căreia i se vindecase rana de moarte.
  13. Şi face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.
  14. Şi-i înşală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, îndemnându-i să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie şi totuşi trăia.
  15. Şi i-a fost dat să dea un duh chipului Fiarei, aşa încât şi chipul Fiarei să vorbească şi să facă în aşa fel încât cei care nu se vor închina chipului Fiarei să fie ucişi.
  16. Ea a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi, să pună semn pe mâna lor dreaptă sau pe frunte,
  17. astfel încât nimeni să nu poată vinde sau cumpăra decât dacă are semnul numelui Fiarei sau numărul numelui ei.
  18. În aceasta este înţelepciunea: cine are minte să calculeze numărul Fiarei, căci este un număr de om. Numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.

  Fiara din mare

  Capitolul 13

  1 Şi am văzut o Fiară ridicându-se din mare a, având zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, iar pe capete, nume de blasfemie. 2 Fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului: labele ei erau ca ale ursului, iar gura ei era ca gura leului: Dragonul i-a dat puterea sa şi tronul său şi o mare autoritate. 3 Unul dintre capetele sale era rănit ca de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată b. Atunci, tot pământul cuprins de uimire [s-a dus] după Fiară. 4 Şi au început să se închine dragonului pentru că a dat autoritate Fiarei şi să se închine şi Fiarei, spunând: "Cine este asemenea Fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?"
       5 I s-a dat o gură ca să rostească [vorbe pline] de trufie şi blasfemie şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. 6 Şi-a deschis atunci gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu şi a început să profereze blasfemii împotriva numelui său şi a cortului său, împotriva celor care locuiesc în ceruri. 7 Şi i s-a dat [putere] să poarte război împotriva sfinţilor şi să-i învingă; i s-a dat autoritate asupra fiecărui trib, popor, limbă şi naţiune. 8 I s-au închinat c toţi locuitorii de pe pământ al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului înjunghiat.
  9    Dacă cineva are urechi să audă.
  10    Cine trebuie să meargă la închisoare d
      la închisoare să meargă;
      cine trebuie să moară de sabie
      de sabie va muri.
      În aceasta este statornicia şi credinţa sfinţilor.

  Fiarele care se ridică din pământ

      11 Şi am văzut o altă Fiară ridicându-se din pământ: avea două coarne ca de miel şi vorbea ca dragonul e. 12 Ea foloseşte întreaga autoritate a Fiarei celei dintâi, în faţa ei, şi face ca tot pământul şi toţi locuitorii lui să se închine Fiarei dintâi căreia i se vindecase rana de moarte. 13 Şi face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. 14 Şi-i înşală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, îndemnându-i să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie şi totuşi trăia. 15 Şi i-a fost dat să dea un duh chipului Fiarei, aşa încât şi chipul Fiarei să vorbească şi să facă în aşa fel încât cei care nu se vor închina chipului Fiarei să fie ucişi. 16 Ea a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi, să pună semn pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, 17 astfel încât nimeni să nu poată vinde sau cumpăra decât dacă are semnul numelui Fiarei sau numărul numelui ei. 18 În aceasta este înţelepciunea: cine are minte să calculeze f numărul Fiarei g, căci este un număr de om. Numărul ei este şase sute şaizeci şi şase h.

  Note de subsol


  a Fiara stigmatizează creatura decăzută şi supusă puterii Satanei. Provenienţa ei din mare (abis) indică o putere de tip negativ, ostilă lui Dumnezeu, o acumulare de forţe de dominare, un pandemonism în cadrul organizaţiilor multinaţionale, ce dirijează conflictele după interesele "dragonului". Fiara este o reproducere fidelă a dragonului: acelaşi număr de capete, de coarne, de cununi împărăteşti cu aceeaşi semnificaţie (12,3), diferenţa constă în modul de a purta cununile: dragonul le poartă pe capete (inspiră programele de acţiune) pe când Fiara le poartă pe coarne, semnul puterii, executând programele (ascunzând capetele care le-au inspirat).
  b Sub multe aspecte, Fiara este o imagine răsturnată a Mielului Cristos, o falsitate ce induce lumea în eroare. Capul "înjunghiat", dar vindecat, este o parodiere a morţii şi învierii lui Cristos.
  c Substituind autoritatea divină cu cea a Fiarei, omul ajunge un ordonator al sistemului politic. Statul, puterea politică, impune un gen de cult idolatric, erijându-se în arbitru absolut, deasupra răului şi binelui, dictând o scară eronată a valorilor.
  d O variantă destul de atestată în manuscrise este: Dacă cineva duce pe altul la închisoare, va merge şi el la închisoare. Dacă cineva ucide pe altcineva cu sabia, trebuie să moară şi el de sabie. Probabil că se caută astfel o armonizare cu Mt 26,52. Din context reiese că venirea lui Cristos în lume nu a creat pentru credincioşi o siguranţă temporală. Persecuţia din partea autorităţii statului în slujba dragonului este o ocazie de mărturie a credinţei şi o înfrângere a prepotenţei statului demoniac.
  e După părerea exegeţilor, Fiara a doua reprezintă aparatul de propagandă a statului laicist. Orice putere politică demoniacă se menţine cu sprijinul unei ideologii şi a pseudoreligiei. Statul acaparează atât tronul, cât şi altarul, eliminând orice opoziţie, promiţând un paradis pământesc. Se propune mirajul eliberării de responsabilitatea morală, conştiinţa este adormită, se pierde simţul păcatului.
  f Grupul liturgic poate şi trebuie să identifice Fiara (lit.: să calculeze. Termenul grec indică un calcul precis, concret: pe pietricele) prezentată concret în orizontul lor istoric în societatea umană (număr de om).
  g Fiecare literă (consoană) din alfabetul ebraic are o valoare numerică. Există deja din perioada postexilică o tradiţie de a interpreta numele propriu prin suma valorilor numerice a literelor componente. În mod obişnuit, numărul 666 a fost interpretat ca un corespondent al lui Nero, a cărui atitudine ostilă faţă de creştini este legendară. Dar autorul, pentru a uşura codificarea de către comunitatea liturgică a numărului, oferă un model deja cunoscut. El vizează, de fapt, o persoană pe care orice comunitate de credinţă trebuie să o identifice printre contemporani.
  h Câteva manuscrise au: 616 sau 646.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro