Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan

  Capitolul 10

  1. Şi am văzut un alt înger puternic, coborând din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului său era curcubeul, faţa lui era ca soarele, iar picioarele lui ca nişte stâlpi de foc.
  2. El avea în mână o carte mică, deschisă. Şi-a pus piciorul drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ
  3. şi a strigat cu glas puternic, aşa cum rage leul. Când a strigat el, au răsunat cu vuiet cele şapte tunete,
  4. iar când au răsunat cele şapte tunete, voiam să scriu, dar am auzit un glas din cer spunând: "Sigilează ceea ce au vorbit cele şapte tunete şi nu le scrie!"
  5. Atunci, îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe uscat şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer
  6. şi a jurat pe cel care este viu în vecii vecilor, pe cel care a creat cerul şi cele ce sunt pe el, pământul şi cele ce sunt pe el, marea şi cele ce sunt în ea: "Nu va mai fi timp!"
  7. Însă în zilele când va vorbi cel de-al şaptelea înger, când va fi gata să sune din trâmbiţă, se va împlini misterul lui Dumnezeu, aşa cum a revelat el slujitorilor săi, profeţii.
  8. Şi glasul pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou, spunând: "Du-te şi ia cartea deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ".
  9. M-am dus la înger, spunându-i să-mi dea cartea cea mică, dar el mi-a zis: "Ia-o şi mănânc-o! Va fi amară pentru stomacul tău, dar în gură va fi dulce ca mierea".
  10. Atunci am luat cartea cea mică din mâna îngerului şi am mâncat-o. Ea era în gura mea dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o mi s-a umplut stomacul de amărăciune.
  11. Apoi mi-a zis: "Trebuie să profetizezi din nou cu privire la popoare, naţiuni, limbi şi multe imperii".

  Cartea cea mică

  Capitolul 10

  1 Şi am văzut un alt înger puternic, coborând din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului său era curcubeul, faţa lui era ca soarele, iar picioarele lui ca nişte stâlpi de foc. 2 El avea în mână o carte mică, deschisă a. Şi-a pus piciorul drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ 3 şi a strigat cu glas puternic, aşa cum rage leul. Când a strigat el, au răsunat cu vuiet cele şapte tunete, 4 iar când au răsunat cele şapte tunete, voiam să scriu, dar am auzit un glas din cer spunând: "Sigilează ceea ce au vorbit cele şapte tunete şi nu le scrie!" 5 Atunci, îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe uscat şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer
  6    şi a jurat pe cel care este viu
      în vecii vecilor,
      pe cel care a creat cerul şi cele ce sunt pe el,
      pământul şi cele ce sunt pe el,
      marea şi cele ce sunt în ea:
      "Nu va mai fi timp!"
  7 Însă în zilele când va vorbi cel de-al şaptelea înger, când va fi gata să sune din trâmbiţă, se va împlini misterul lui Dumnezeu b, aşa cum a revelat el slujitorilor săi, profeţii.
       8 Şi glasul pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou, spunând: "Du-te şi ia cartea deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ". 9 M-am dus la înger, spunându-i să-mi dea cartea cea mică, dar el mi-a zis: "Ia-o şi mănânc-o! Va fi amară pentru stomacul tău, dar în gură va fi dulce ca mierea". 10 Atunci am luat cartea cea mică din mâna îngerului şi am mâncat-o. Ea era în gura mea dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o mi s-a umplut stomacul de amărăciune. 11 Apoi mi-a zis: "Trebuie să profetizezi din nou cu privire la popoare, naţiuni, limbi şi multe imperii".

  Note de subsol


  a Termenul grec biblaridion, care apare numai aici în Biblie, este un dublu diminutiv de la carte şi ar fi lit.: cărticică mică. Spre deosebire de "Cartea cu şapte sigilii" (cap. 5), care anunţă misterul lui Cristos, rolul lui în împlinirea planului lui Dumnezeu, această carte mică precizează partea pe care oamenii trebuie să şi-o asume în raport cu planul de mântuire al lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să aştepte în mod pasiv, ci trebuie să interpreteze şi să împlinească mesajul profeţilor.
  b Expresia misterul lui Dumnezeu, ca şi în 1,20 şi 17,5 se referă la planul transcendent al lui Dumnezeu, care nu poate fi tradus în termeni umani perfect echivalenţi şi de aceea este necesar simbolul. Acest plan nu este abstract, ci se realizează în istorie. Imaginile simbolice ale profeţilor trebuie să-şi găsească o identificare concretă prin discernământul comunităţii credincioşilor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro