Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei

  Capitolul 4

  1. Te conjur înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să-i judece pe vii şi pe morţi, la arătarea sa şi a împărăţiei lui:
  2. vesteşte cuvântul, insistă la timp potrivit şi la timp nepotrivit, convinge, ameninţă, îndeamnă, cu toată răbdarea şi învăţătura.
  3. Căci va veni timpul când nu vor mai primi învăţătura sănătoasă, ci, după propriile pofte, se vor înconjura de o mulţime de învăţători care să le delecteze auzul.
  4. Îşi vor întoarce auzul de la adevăr ca să se îndrepte spre basme.
  5. Tu însă fii măsurat în toate, îndură suferinţele, fă-ţi munca de evanghelist, împlineşte-ţi slujirea.
  6. Eu de acum sunt oferit ca jertfă şi timpul plecării mele a sosit.
  7. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credinţa.
  8. De acum îmi este rezervată coroana dreptăţii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept; şi nu numai mie, ci şi tuturor acelora care au iubit arătarea lui.
  9. Grăbeşte-te să vii la mine cât mai curând.
  10. Căci Dima m-a părăsit, iubind lumea de acum, şi a mers la Tesalonic. Crescens este în Galaţia, iar Tit, în Dalmaţia.
  11. Numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu şi adu-l cu tine căci îmi este de folos în slujire.
  12. Pe Tihic l-am trimis la Efes.
  13. Când vei veni, să-mi aduci mantia pe care am lăsat-o în Troas la Carp, ca şi cărţile, în special pergamentele.
  14. Alexandru, arămarul, mi-a făcut multe rele. Domnul îl va răsplăti după faptele sale.
  15. Fereşte-te şi tu de el pentru că s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre.
  16. La prima mea apărare nimeni n-a fost alături de mine, ci toţi m-au părăsit; să nu li se ia în seamă.
  17. Domnul însă mi-a fost alături şi m-a întărit pentru ca predicarea să fie realizată pe deplin prin mine şi s-o audă toate popoarele. Şi am fost salvat din gura leului.
  18. Domnul mă va salva din orice lucrare rea şi mă va mântui pentru împărăţia lui, cea din ceruri. Lui să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin.
  19. Salută-i pe Priscila şi Acvila ca şi casa lui Onesifor.
  20. Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet.
  21. Grăbeşte-te să vii înainte de începutul iernii. Te salută Eubul, Pudens, Lin şi Claudia şi toţi fraţii.
  22. Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi.

  Proclamarea stăruitoare a evangheliei

  Capitolul 4

  1 Te conjur înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să-i judece pe vii şi pe morţi, la arătarea sa şi a împărăţiei lui: a 2 vesteşte cuvântul, insistă la timp potrivit şi la timp nepotrivit, convinge, ameninţă, îndeamnă, cu toată răbdarea şi învăţătura. 3 Căci va veni timpul când nu vor mai primi învăţătura sănătoasă, ci, după propriile pofte, se vor înconjura de o mulţime de învăţători care să le delecteze auzul. 4 Îşi vor întoarce auzul de la adevăr ca să se îndrepte spre basme. 5 Tu însă fii măsurat în toate, îndură suferinţele, fă-ţi munca de evanghelist, împlineşte-ţi slujirea.

  Paul reflectă cu speranţă la sfârşitul său

      6 Eu de acum sunt oferit ca jertfă b şi timpul plecării c mele a sosit. 7 Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credinţa. 8 De acum îmi este rezervată coroana d dreptăţii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept; şi nu numai mie, ci şi tuturor e acelora care au iubit arătarea lui.

  Ultimele recomandări

      9 Grăbeşte-te să vii la mine cât mai curând. 10 Căci Dima m-a părăsit, iubind lumea de acum, şi a mers la Tesalonic. Crescens este în Galaţia f, iar Tit, în Dalmaţia. 11 Numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu şi adu-l cu tine căci îmi este de folos în slujire. 12 Pe Tihic l-am trimis la Efes. 13 Când vei veni, să-mi aduci mantia pe care am lăsat-o în Troas la Carp, ca şi cărţile, în special pergamentele.
       14 Alexandru, arămarul, mi-a făcut multe rele. Domnul îl va răsplăti după faptele sale. 15 Fereşte-te şi tu de el pentru că s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre.
       16 La prima mea apărare nimeni n-a fost alături de mine, ci toţi m-au părăsit; să nu li se ia în seamă. 17 Domnul însă mi-a fost alături şi m-a întărit pentru ca predicarea să fie realizată pe deplin prin mine şi s-o audă toate popoarele. Şi am fost salvat din gura leului. 18 Domnul mă va salva din orice lucrare rea şi mă va mântui pentru împărăţia lui, cea din ceruri. Lui să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin.

  Salutări şi binecuvântări

      19 Salută-i pe Priscila şi Acvila g ca şi casa lui Onesifor. 20 Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. 21 Grăbeşte-te să vii înainte de începutul iernii. Te salută Eubul, Pudens, Lin şi Claudia h şi toţi fraţii.
       22 Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi i.

  Note de subsol


  a Unele manuscrise au varianta: după arătarea şi după împărăţia lui.
  b Lit.: turnat ca libaţie. După ritualul jertfelor (Ex 30,9; Num 28,7), înainte de a fi jertfită, victima era stropită cu vin. Viaţa sfântului Paul a fost un cult continuu, o jertfă adusă lui Dumnezeu şi nu-i mai rămâne decât să ofere o ultimă picătură de sânge ca libaţie.
  c Lit.: dezlegării. Este un termen tehnic folosit pentru dezlegarea corabiei şi ridicarea pânzelor şi a ancorei pentru ieşirea în larg. Acelaşi termen este folosit şi pentru demontarea cortului de către soldaţii care îşi mută tabăra.
  d Confecţionată din lauri sau ramuri de măslin, coroana era decernată ca premiu atletului învingător. În lumea greco-romană din sec. I, coroana apare în simbolismul funerar ca semn al nemuririi. Este sculptată chiar şi pe mormintele celor simpli, arătând speranţa lor de a obţine dincolo acea strălucire a fericirii care le-a fost refuzată pe pământ din cauza condiţiei lor umile.
  e Unele manuscrise omit: tuturor.
  f Câteva manuscrise au: Galia, altele: Galileea.
  g Cf. n. Fap 18,2. Ceilalţi discipoli mai sunt menţionaţi în Faptele Apostolilor şi epistolele pauline.
  h Aulus Pudens este primul senator convertit de sfântul Petru. El s-a căsătorit cu Claudia Peregrina, fiica regelui Cogidumnus al Bretaniei. După tradiţie, fiul lor, Lin, a fost episcop al Romei, succesorul sfântului Petru.
  i Apar în manuscrise diferite variante: Harul să fie cu tine; Harul să fie cu voi. Amin; Iubire şi pace. Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro