Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

  Capitolul 3

  1. În rest, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca să se răspândească cuvântul Domnului şi să fie preamărit la fel ca la voi
  2. şi să fim mântuiţi de oamenii rătăciţi şi răi, căci nu toţi au credinţă.
  3. Dar Domnul este credincios. El vă va întări şi vă va apăra de Cel Rău.
  4. Suntem convinşi în Domnul cu privire la voi că faceţi şi veţi face ceea ce v-am poruncit.
  5. Domnul să îndrepte inimile voastre spre iubirea lui Dumnezeu şi spre ascultarea lui Cristos.
  6. Vă poruncim, fraţilor, în numele Domnului nostru Isus Cristos, să staţi departe de orice frate care umblă în neorânduială şi nu ţine tradiţia pe care a primit-o de la noi,
  7. căci voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne imitaţi. Noi n-am umblat în neorânduială între voi,
  8. nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă şi osteneală, noaptea şi ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi.
  9. Nu că n-am fi avut dreptul, ci ca să vă dăm în noi înşine un exemplu pentru a fi imitaţi.
  10. Căci şi când eram la voi, v-am poruncit acestea: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce.
  11. Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându-se peste tot.
  12. Unora ca aceştia le poruncim şi-i sfătuim în Domnul Isus Cristos să-şi mănânce pâinea proprie, muncind în linişte.
  13. Însă voi, fraţilor, să nu obosiţi în a face bine.
  14. Dacă cineva nu ascultă de cuvântul nostru din această scrisoare, pe acesta însemnaţi-l şi să nu mai aveţi nici un fel de legătură cu el, ca să-i fie ruşine.
  15. Totuşi, să nu-l consideraţi ca duşman, ci mustraţi-l ca pe un frate.
  16. Însuşi Domnul păcii să vă dăruiască pacea întotdeauna şi în orice fel. Domnul să fie cu voi toţi!
  17. Salutul [e scris] cu mâna mea, Paul. Acesta este semnul meu pe orice scrisoare. Aşa scriu eu.
  18. Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toţi!

  Îndemn la rugăciune

  Capitolul 3

  1 În rest, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca să se răspândească cuvântul Domnului şi să fie preamărit la fel ca la voi 2 şi să fim mântuiţi de oamenii rătăciţi şi răi, căci nu toţi au credinţă. 3 Dar Domnul este credincios. El vă va întări şi vă va apăra de Cel Rău. 4 Suntem convinşi în Domnul cu privire la voi că faceţi şi veţi face ceea ce v-am poruncit. 5 Domnul să îndrepte inimile voastre spre iubirea lui Dumnezeu şi spre ascultarea lui Cristos.

  Îndemn la muncă

      6 Vă poruncim, fraţilor, în numele Domnului nostru Isus Cristos, să staţi departe de orice frate care umblă în neorânduială şi nu ţine tradiţia pe care a primit-o a de la noi, 7 căci voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne imitaţi. Noi n-am umblat în neorânduială între voi, 8 nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă şi osteneală, noaptea şi ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi. 9 Nu că n-am fi avut dreptul, ci ca să vă dăm în noi înşine un exemplu pentru a fi imitaţi. 10 Căci şi când eram la voi, v-am poruncit acestea: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. 11 Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându-se peste tot b. 12 Unora ca aceştia le poruncim şi-i sfătuim în Domnul Isus Cristos să-şi mănânce pâinea proprie, muncind în linişte.
       13 Însă voi, fraţilor, să nu obosiţi în a face bine. 14 Dacă cineva nu ascultă de cuvântul nostru din această scrisoare, pe acesta însemnaţi-l şi să nu mai aveţi nici un fel de legătură cu el, ca să-i fie ruşine. 15 Totuşi, să nu-l consideraţi ca duşman, ci mustraţi-l ca pe un frate.
  Binecuvântarea şi salutul final

       16 Însuşi Domnul păcii să vă dăruiască pacea întotdeauna şi în orice fel c. Domnul să fie cu voi toţi!
       17 Salutul [e scris] cu mâna mea, Paul. Acesta este semnul meu pe orice scrisoare. Aşa scriu eu.
       18 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toţi! d

  Note de subsol


  a În manuscrise apar mai multe variante: au primit-o sau aţi primit-o.
  b Nu avem nici un indiciu în contextul scrisorilor către tesaloniceni că cei care "umblă în neorânduială" ar fi acei creştini care ar trăi într-o veghe continuă, aşteptând venirea iminentă a parusiei. Mai degrabă este vorba despre dezordinile sociale cauzate de o atitudine binecunoscută în Orient de lipsă de angajare în muncă, dublată de curiozitate şi flecăreală.
  c O serie de manuscrise importante au: în orice loc.
  d Deşi mărturia manuscriselor este în favoarea variantei cu: Amin final, mulţi exegeţi consideră că este un adaos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro