Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

  Capitolul 2

  1. Referitor la venirea Domnului nostru Isus Cristos şi la adunarea noastră împreună cu el, vă rugăm, fraţilor,
  2. să nu vă lăsaţi tulburaţi cu mintea sau înspăimântaţi nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ce pare a fi de la noi, cum că ziua Domnului ar fi aproape.
  3. Nimeni să nu vă amăgească în nici un fel, pentru că nu va veni înainte de renegarea credinţei şi descoperirea Omului Nelegiuirii, a Fiului Pierzării,
  4. cel care se împotriveşte şi se ridică peste tot ce se cheamă Dumnezeu sau e vrednic de închinare, aşa încât se aşază el însuşi în templul lui Dumnezeu şi se prezintă că este Dumnezeu.
  5. Nu vă aduceţi aminte că vă spuneam acestea pe când eram încă la voi?
  6. Iar acum ştiţi ce-l împiedică să nu se arate decât la timpul lui,
  7. căci misterul nelegiuirii lucrează deja, numai că ceea ce-l împiedică până acum va fi dat la o parte.
  8. Atunci, va fi descoperit Nelegiuitul pe care Domnul Isus îl va nimici cu răsuflarea gurii sale şi-l va distruge cu manifestarea venirii sale.
  9. Venirea lui va fi lucrarea Satanei însoţită de tot felul de fapte puternice, semne şi minuni înşelătoare
  10. şi de toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care se pierd pentru că ei n-au primit iubirea adevărului ca să fie mântuiţi.
  11. De aceea Dumnezeu le trimite o putere de amăgire ca să creadă în minciună
  12. pentru ca toţi cei care nu cred în adevăr, ci îşi găsesc bucuria în nedreptate, să fie condamnaţi.
  13. Însă noi, fraţilor iubiţi în Domnul, trebuie să-i mulţumim fără încetare lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu încă de la început spre mântuire în sfinţirea Duhului şi credinţa în adevăr,
  14. la care v-a chemat prin evanghelia noastră spre dobândirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos.
  15. Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi tradiţiile pe care le-aţi primit fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră.
  16. Însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin har mângâiere veşnică şi o bună speranţă,
  17. să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun.

  Semnele venirii lui Cristos

  Capitolul 2

  1 Referitor la venirea Domnului nostru Isus Cristos şi la adunarea noastră împreună cu el, vă rugăm, fraţilor, 2 să nu vă lăsaţi tulburaţi cu mintea sau înspăimântaţi nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ce pare a fi de la noi, cum că ziua Domnului ar fi aproape. 3 Nimeni să nu vă amăgească în nici un fel, pentru că nu va veni înainte de renegarea credinţei şi descoperirea Omului Nelegiuirii a, a Fiului Pierzării, 4 cel care se împotriveşte şi se ridică peste tot ce se cheamă Dumnezeu sau e vrednic de închinare, aşa încât se aşază el însuşi în templul lui Dumnezeu şi se prezintă că este Dumnezeu. 5 Nu vă aduceţi aminte că vă spuneam acestea pe când eram încă la voi? 6 Iar acum ştiţi ce-l împiedică să nu se arate decât la timpul lui, 7 căci misterul nelegiuirii lucrează deja, numai că ceea ce-l împiedică până acum va fi dat la o parte b. 8 Atunci, va fi descoperit Nelegiuitul pe care Domnul Isus c îl va nimici cu răsuflarea gurii sale şi-l va distruge cu manifestarea venirii sale. 9 Venirea lui va fi lucrarea Satanei însoţită de tot felul de fapte puternice, semne şi minuni înşelătoare 10 şi de toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care se pierd pentru că ei n-au primit iubirea adevărului ca să fie mântuiţi. 11 De aceea Dumnezeu le trimite o putere de amăgire ca să creadă în minciună 12 pentru ca toţi cei care nu cred în adevăr, ci îşi găsesc bucuria în nedreptate, să fie condamnaţi.

  II. PARTEA MORALĂ

  Perseverenţa în credinţă

      13 Însă noi, fraţilor iubiţi în Domnul, trebuie să-i mulţumim fără încetare lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu încă de la început d spre mântuire în sfinţirea Duhului şi credinţa în adevăr, 14 la care v-a chemat prin evanghelia noastră spre dobândirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos. 15 Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi tradiţiile pe care le-aţi primit fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră. 16 Însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin har mângâiere veşnică şi o bună speranţă, 17 să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun.

  Note de subsol


  a Unele manuscrise vechi în loc de: omul nelegiuirii, au: omul păcatului.
  b Textul din 2Tes 2,1-12 dintotdeauna prezintă dificultăţi de interpretare, în special pentru identificarea lui Anticrist ("omul nelegiuirii", "fiul pierzării") şi a obstacolului care-l împiedică să se manifeste. În genul literar apocaliptic (Dan 11,36; 1In 2,18.22; 2In 7; Ap 13,1-18), Anticrist este o realitate colectivă care reprezintă toate forţele răului ce, de-a lungul istoriei, pot lua forme concrete (puterea totalitaristă, propaganda imorală, ateismul etc.), luptând împotriva lui Dumnezeu şi a celor care constituie Biserica lui Cristos. În acest caz interpretarea obstacolului trebuie să fie tot în sens colectiv: Biserica, creştinii, care prin credinţa lor neclintită obstaculează acţiunea lui Anticrist deja prezentă în toate timpurile ("misterul nelegiuirii"). Când credinţa creştinilor va slăbi, Anticrist se va putea arăta cu toată puterea demonică. Atunci, Cristos în persoană va interveni direct pentru a-l învinge definitiv pe Satana şi a-i salva pe cei care au rămas în viaţa lor fideli "adevărului".
  c Câteva manuscrise omit: Isus.
  d Multe manuscrise importante au varianta: v-a ales ca prim rod spre mântuire.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro