Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru

  Capitolul 3

  1. Iubiţilor, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v-o scriu; în ele vreau ca, prin amintirile voastre, să vă trezesc în judecata dreaptă.
  2. Aduceţi-vă aminte de cuvintele prezise de sfinţii profeţi şi de porunca Domnului şi Mântuitorului dată prin apostolii voştri.
  3. Mai înainte de toate, să ştiţi că vor veni în zilele de pe urmă batjocoritori sarcastici care trăiesc după propriile lor pofte
  4. şi vor spune: "Unde este promisiunea venirii lui? Iată, părinţii voştri au murit şi toate rămân aşa cum erau la începutul creaţiei".
  5. Aceştia ignoră cu bună ştiinţă că de la început au fost cerurile şi un pământ care din apă şi prin apă s-a format la cuvântul lui Dumnezeu
  6. şi, prin acestea, lumea de atunci a pierit înecată în apă.
  7. Dar prin acelaşi cuvânt cerurile şi pământul de acum sunt păstrate pentru foc, ţinute pentru ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor necredincioşi.
  8. Dar aceasta să n-o uitaţi, iubiţilor, că o zi la Domnul este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi.
  9. Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător faţă de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toţi să ajungă la convertire.
  10. Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; în ziua aceea, cerurile vor dispărea cu vuiet, elementele se vor distruge în foc, la fel şi pământul cu toate lucrurile care vor fi găsite.
  11. Deci, dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă şi evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră,
  12. aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile vor fi distruse în foc, iar elementele, arzând, se vor mistui.
  13. Dar noi aşteptăm, după promisiunea lui, ceruri noi şi un pământ nou în care va locui dreptatea.
  14. De aceea, iubiţilor, întrucât aşteptaţi acestea, străduiţi-vă să fiţi găsiţi în pace, fără cusur şi fără prihană.
  15. Să consideraţi ca o mântuire îndelunga răbdare a Domnului nostru, aşa cum v-a scris şi iubitul nostru frate Paul, după înţelepciunea care i s-a dat,
  16. precum o face în toate scrisorile în care vorbeşte despre acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles pe care cei neştiutori şi incompetenţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre propria lor pieire.
  17. Aşadar, voi, iubiţilor, ştiind de mai înainte, fiţi atenţi ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de eroarea nelegiuiţilor, să cădeţi din statornicia voastră.
  18. Dar creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos. Lui [să-i fie] gloria acum şi în ziua veşniciei. Amin.

  Ziua Domnului va veni cu siguranţă

  Capitolul 3

  1 Iubiţilor, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v-o scriu; în ele vreau ca, prin amintirile voastre, să vă trezesc în judecata dreaptă. 2 Aduceţi-vă aminte de cuvintele prezise de sfinţii profeţi şi de porunca Domnului şi Mântuitorului dată prin apostolii voştri.
       3 Mai înainte de toate, să ştiţi că vor veni în zilele de pe urmă batjocoritori sarcastici care trăiesc după propriile lor pofte 4 şi vor spune: "Unde este promisiunea venirii lui? Iată, părinţii voştri au murit şi toate rămân aşa cum erau la începutul creaţiei". 5 Aceştia ignoră cu bună ştiinţă a că de la început au fost cerurile şi un pământ care din apă şi prin apă s-a format la cuvântul lui Dumnezeu 6 şi, prin acestea, lumea de atunci a pierit înecată în apă. 7 Dar prin acelaşi cuvânt cerurile şi pământul de acum sunt păstrate pentru foc, ţinute pentru ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor necredincioşi.
       8 Dar aceasta să n-o uitaţi, iubiţilor, că o zi la Domnul este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi. 9 Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător faţă de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toţi să ajungă la convertire. 10 Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; în ziua aceea, cerurile vor dispărea cu vuiet, elementele b se vor distruge în foc, la fel şi pământul cu toate lucrurile care vor fi găsite c.
       11 Deci, dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă şi evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile vor fi distruse în foc, iar elementele, arzând, se vor mistui. 13 Dar noi aşteptăm, după promisiunea lui, ceruri noi şi un pământ nou în care va locui dreptatea.

  Învăţătura autentică a sfântului Paul

      14 De aceea, iubiţilor, întrucât aşteptaţi acestea, străduiţi-vă să fiţi găsiţi în pace, fără cusur şi fără prihană. 15 Să consideraţi ca o mântuire îndelunga răbdare a Domnului nostru, aşa cum v-a scris şi iubitul nostru frate Paul, după înţelepciunea care i s-a dat, 16 precum o face în toate scrisorile în care vorbeşte despre acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles pe care cei neştiutori şi incompetenţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre propria lor pieire.

  Concluzie

      17 Aşadar, voi, iubiţilor, ştiind de mai înainte, fiţi atenţi ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de eroarea nelegiuiţilor, să cădeţi din statornicia voastră. 18 Dar creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos. Lui [să-i fie] gloria acum şi în ziua veşniciei. Amin d.

  Note de subsol


  a Argumentaţia învăţătorilor falşi este legată de mentalitatea lor despre originea lumii. În filozofia greacă, materia este considerată ca fiind veşnică. Dimpotrivă, autorul aminteşte că lumea a fost creată de Dumnezeu prin cuvântul său atotputernic, iar potopul arată că lumea aceasta este fragilă şi într-un fel prevesteşte judecata finală.
  b Termenul grec stoicheia se poate referi: 1) după filozofia stoică, la elementele primordiale ale universului (apă, aer, pământ şi foc). Stoicii susţineau că originea lumii este din foc, iar prin compunerea elementelor primordiale se explică toate lucrurile existente. Ei consideră că toate se îndreaptă spre o conflagraţie cosmică în care toate se vor reduce la elementele primordiale şi în cele din urmă la foc. Procesul era considerat ciclic; 2) după concepţia greco-iudaică, se referă la corpurile cereşti (soare, stele, lună, pământ). Mai probabilă este prima interpretare.
  c Unele manuscrise au: vor fi găsite distruse, iar altele omit.
  d Unele manuscrise omit: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro