Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

  Capitolul 8

  1. Vă facem cunoscut, fraţilor, harul lui Dumnezeu care le-a fost dat Bisericilor din Macedonia,
  2. pentru că bucuria lor a fost mare în mijlocul necazurilor grele şi a sărăciei cumplite şi a devenit şi mai mare prin bogăţia generozităţii lor.
  3. Dau mărturie că au dat de bunăvoie, după puterile lor, ba chiar peste puterile lor.
  4. Mi-au cerut cu multă stăruinţă favorul de a participa la ajutorarea sfinţilor,
  5. dar nu numai după cum sperasem noi, ci s-au dăruit mai întâi pe ei înşişi Domnului, apoi nouă prin voinţa lui Dumnezeu.
  6. Noi l-am rugat pe Tit să ducă la bun sfârşit între voi această binefacere, aşa cum a început-o.
  7. Dar, aşa cum sunteţi mai presus în toate, în credinţă şi în cuvânt, în cunoaştere şi în orice străduinţă şi în iubirea pe care v-am împărtăşit-o, la fel să fiţi mai presus şi în această binefacere.
  8. Nu spun aceasta ca o poruncă, ci, prin râvna altora, vreau să pun la încercare curăţia iubirii voastre.
  9. Căci voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos, care din iubire faţă de voi, deşi era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi.
  10. În această privinţă vă dau un sfat: [lucrarea] aceasta vă este de folos vouă care, încă de anul trecut, aţi fost cei dintâi nu numai în efectuarea, ci şi în finalizarea ei.
  11. Acum duceţi la bun sfârşit realizarea ei aşa încât, după cum aţi avut bunăvoinţa să o plănuiţi, tot aşa să o şi înfăptuiţi, din ceea ce aveţi,
  12. pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este bine primit, după cât are cineva, nu după cât nu are.
  13. Uşurarea altora să nu devină o povară pentru voi, ci să fie în spirit de egalitate:
  14. prisosul vostru din momentul de faţă [să umple] lipsa lor, pentru ca prisosul lor să umple lipsa voastră, aşa încât să fie egalitate,
  15. după cum este scris: Celui care a strâns mult nu i-a prisosit, iar celui care a strâns puţin nu i-a lipsit.
  16. Mulţumire să fie adusă lui Dumnezeu, cel care pune în inima lui Tit acelaşi zel pentru voi.
  17. El nu numai că a primit îndemnul nostru, dar, cuprins de un zel şi mai mare, a plecat la voi de bunăvoie.
  18. Împreună cu el, l-am trimis şi pe fratele care, pentru evanghelie, este renumit în toate Bisericile,
  19. dar nu numai atât, ci a şi fost ales de Biserici ca însoţitor al nostru în această [operă de] binefacere, căreia ne-am consacrat, spre gloria Domnului şi pentru [a vă arăta] străduinţa noastră.
  20. Prin aceasta vrem să evităm ca cineva să ne vorbească de rău cu privire la această colectă bogată de care ne îngrijim,
  21. căci noi ne preocupăm de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.
  22. Aşadar, l-am trimis împreună cu ei şi pe fratele nostru pe care l-am pus de multe ori la încercare în multe situaţii şi s-a dovedit plin de zel. Însă acum este şi mai plin de zel pentru încrederea mare pe care o are în voi.
  23. Astfel, fie pentru Tit, însoţitorul şi colaboratorul meu la voi, fie pentru fraţii noştri, delegaţii Bisericilor, gloria lui Cristos,
  24. arătaţi-le în faţa Bisericilor dovada iubirii voastre şi motivul mândriei noastre pentru voi.

  III. COLECTA PENTRU BISERICA
  DIN IERUSALIM


  Generozitatea macedonenilor

  Capitolul 8

  1 Vă facem cunoscut, fraţilor, harul lui Dumnezeu care le-a fost dat Bisericilor din Macedonia, 2 pentru că bucuria lor a fost mare în mijlocul necazurilor grele şi a sărăciei cumplite a şi a devenit şi mai mare prin bogăţia generozităţii lor. 3 Dau mărturie că au dat de bunăvoie, după puterile lor, ba chiar peste puterile lor. 4 Mi-au cerut cu multă stăruinţă favorul de a participa la ajutorarea sfinţilor, 5 dar nu numai după cum sperasem noi, ci s-au dăruit mai întâi pe ei înşişi Domnului, apoi nouă prin voinţa lui Dumnezeu.

  Motive pentru a fi generoşi

      6 Noi l-am rugat pe Tit să ducă la bun sfârşit între voi această binefacere, aşa cum a început-o. 7 Dar, aşa cum sunteţi mai presus în toate, în credinţă şi în cuvânt, în cunoaştere şi în orice străduinţă şi în iubirea pe care v-am împărtăşit-o b, la fel să fiţi mai presus şi în această binefacere.
       8 Nu spun aceasta ca o poruncă, ci, prin râvna altora, vreau să pun la încercare curăţia iubirii voastre. 9 Căci voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos, care din iubire faţă de voi, deşi era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. 10 În această privinţă vă dau un sfat: [lucrarea] aceasta vă este de folos vouă care, încă de anul trecut, aţi fost cei dintâi nu numai în efectuarea, ci şi în finalizarea ei. 11 Acum duceţi la bun sfârşit realizarea ei aşa încât, după cum aţi avut bunăvoinţa să o plănuiţi, tot aşa să o şi înfăptuiţi, din ceea ce aveţi, 12 pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este bine primit, după cât are cineva, nu după cât nu are. 13 Uşurarea altora să nu devină o povară pentru voi, ci să fie în spirit de egalitate: 14 prisosul vostru din momentul de faţă [să umple] lipsa lor, pentru ca prisosul lor să umple lipsa voastră, aşa încât să fie egalitate, 15 după cum este scris:
      Celui care a strâns mult nu i-a prisosit,
      iar celui care a strâns puţin nu i-a lipsit
  .

  Rolul lui Tit

      16 Mulţumire să fie adusă lui Dumnezeu, cel care pune în inima lui Tit acelaşi zel pentru voi. 17 El nu numai că a primit îndemnul nostru, dar, cuprins de un zel şi mai mare, a plecat la voi de bunăvoie. 18 Împreună cu el, l-am trimis şi pe fratele care, pentru evanghelie, este renumit în toate Bisericile, 19 dar nu numai atât, ci a şi fost ales de Biserici ca însoţitor al nostru în această [operă de] binefacere, căreia ne-am consacrat, spre gloria Domnului şi pentru [a vă arăta] străduinţa noastră. 20 Prin aceasta vrem să evităm ca cineva să ne vorbească de rău cu privire la această colectă bogată de care ne îngrijim, 21 căci noi ne preocupăm de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor. 22 Aşadar, l-am trimis împreună cu ei şi pe fratele nostru pe care l-am pus de multe ori la încercare în multe situaţii şi s-a dovedit plin de zel. Însă acum este şi mai plin de zel pentru încrederea mare pe care o are în voi. 23 Astfel, fie pentru Tit, însoţitorul şi colaboratorul meu la voi, fie pentru fraţii noştri, delegaţii c Bisericilor, gloria lui Cristos, 24 arătaţi-le în faţa Bisericilor dovada iubirii voastre şi motivul mândriei noastre pentru voi.

  Note de subsol


  a În timpul sfântului Paul, Macedonia era o provincie cu populaţie în majoritate rurală, care trăia din agricultură. Pe lângă calamităţile naturale, culturile erau distruse de frecventele lupte împotriva barbarilor şi luptele civile. Mai mult decât atât, August, pentru dezafectarea centrelor urbane latine supraaglomerate, a decis trimiterea veteranilor în provincii în calitate de coloni, împroprietărirea lor făcându-se din proprietăţile băştinaşilor. Toate aceste situaţii explică "necazurile grele" şi "sărăcia cumplită" a macedonenilor.
  b În afară de papirusul cel mai vechi şi de codicele Vaticanus, toate celelalte manuscrise au: dragostea pe care ne-aţi arătat-o.
  c Lit.: apostolii, trimişii. Faptul că sfântul Paul insistă asupra rolului celor trimişi să ducă la Ierusalim colecta corintenilor, dar fără a le menţiona numele, a provocat la comentatori o râvnă nejustificată de a-i identifica cu Luca, Barnaba, Marcu, Sila etc. Totuşi este evidentă intenţia Apostolului de a nu le preciza numele. Preocuparea lui este, în primul rând, semnificaţia creştină a întrajutorării care trebuie să reflecte unitatea, universalitatea şi apostolicitatea Bisericilor. Colecta trebuie să fie un semn vizibil, tangibil, care cere un sacrificiu din partea comunităţii născute din Cristos, cel care "deşi era bogat, s-a făcut sărac" pentru a-i îmbogăţi pe oameni (v. 9).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro