Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

  Capitolul 6

  1. Deoarece noi colaborăm cu el, vă mai îndemnăm să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar,
  2. căci el spune: La momentul potrivit te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat: iată, acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii.
  3. Noi nu dăm nimănui nici o ocazie de poticnire ca să nu fie defăimată slujirea noastră.
  4. Dar în toate noi ne prezentăm ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu printr-o mare răbdare în necazuri, în nevoi şi strâmtorări,
  5. în bătăi, în închisori şi în răscoale, în osteneli, în vegheri şi în posturi,
  6. prin curăţie, prin cunoaştere, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul cel Sfânt şi prin iubire neprefăcută,
  7. prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu şi prin armele de atac şi de apărare ale dreptăţii,
  8. în mărire şi înjosire, în defăimare şi în vorbire de bine; consideraţi ca înşelători, deşi suntem fideli adevărului;
  9. ca nişte necunoscuţi, deşi suntem bine cunoscuţi; ca unii care sunt pe moarte, deşi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, dar nu omorâţi;
  10. ca nişte întristaţi, deşi suntem totdeauna plini de bucurie; ca nişte săraci, deşi îmbogăţim pe mulţi; ca unii care nu au nimic, deşi stăpânim toate.
  11. Gura noastră s-a deschis către voi, corintenilor, inima noastră s-a lărgit.
  12. Nu în noi sunteţi la strâmtorare, ci înlăuntrul vostru sunteţi la strâmtorare.
  13. Plătiţi-ne şi voi acelaşi preţ - vă spun ca unor copii - lărgiţi-vă inimile!
  14. Nu vă înjugaţi la acelaşi jug cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între justificare şi nelegiuire? Sau ce comuniune este între lumină şi întuneric?
  15. Ce acord poate fi între Cristos şi Beliar? Sau ce relaţie este între un credincios şi un necredincios?
  16. Ce legătură poate fi între templul lui Dumnezeu şi idoli? Doar noi suntem templul Dumnezeului celui viu, după cum a spus Dumnezeu: Voi locui între ei şi voi umbla împreună cu ei; eu voi fi Dumnezeul lor şi ei voi fi poporul meu.
  17. De aceea, ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă, spune Domnul. Iar de ceea ce este necurat, nu vă atingeţi şi eu vă voi primi.
  18. Eu vă voi fi tată şi voi îmi veţi fi fii şi fiice, spune Domnul cel atotputernic.

  Apostolatul lui Paul

  Capitolul 6

  1 Deoarece noi colaborăm cu el, vă mai îndemnăm să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar, 2 căci el spune:
      La momentul potrivit te-am ascultat
      şi în ziua mântuirii te-am ajutat:

      iată, acum este momentul potrivit,
      iată, acum este ziua mântuirii.
  3 Noi nu dăm nimănui nici o ocazie de poticnire ca să nu fie defăimată slujirea noastră. 4 Dar în toate noi ne prezentăm ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu printr-o mare răbdare în necazuri, în nevoi şi strâmtorări, 5 în bătăi, în închisori şi în răscoale, în osteneli, în vegheri şi în posturi, 6 prin curăţie, prin cunoaştere, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul cel Sfânt şi prin iubire neprefăcută, 7 prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu şi prin armele de atac şi de apărare a ale dreptăţii, 8 în mărire şi înjosire, în defăimare şi în vorbire de bine; consideraţi ca înşelători, deşi suntem fideli adevărului; 9 ca nişte necunoscuţi, deşi suntem bine cunoscuţi; ca unii care sunt pe moarte, deşi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, dar nu omorâţi; 10 ca nişte întristaţi, deşi suntem totdeauna plini de bucurie; ca nişte săraci, deşi îmbogăţim pe mulţi; ca unii care nu au nimic, deşi stăpânim toate.
       11 Gura noastră s-a deschis către voi, corintenilor, inima noastră s-a lărgit. 12 Nu în noi sunteţi la strâmtorare, ci înlăuntrul vostru sunteţi la strâmtorare. 13 Plătiţi-ne şi voi acelaşi preţ - vă spun ca unor copii - lărgiţi-vă inimile!

  Creştinul - templul lui Dumnezeu

      14 Nu vă înjugaţi la acelaşi jug cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între justificare şi nelegiuire? Sau ce comuniune este între lumină şi întuneric? 15 Ce acord poate fi între Cristos şi Beliar? b Sau ce relaţie este între un credincios şi un necredincios? 16 Ce legătură poate fi între templul lui Dumnezeu şi idoli? Doar noi suntem c templul Dumnezeului celui viu, după cum a spus Dumnezeu:
      Voi locui între ei şi voi umbla împreună cu ei;
      eu voi fi Dumnezeul lor şi ei voi fi poporul meu.

  17    De aceea, ieşiţi din mijlocul lor
      şi despărţiţi-vă,
  spune Domnul.
      Iar de ceea ce este necurat, nu vă atingeţi
      şi eu vă voi primi.

  18    Euvoi fi tată şi voi îmi veţi fi fii şi fiice,
      spune Domnul cel atotputernic.

  Note de subsol


  a Lit.: armele din dreapta şi din stânga.
  b Este o formă neobişnuită a termenului Belial, folosit în ebraică pentru diavol. Nu este totuşi un nume propriu, la origine, ci este compus din două cuvinte care înseamnă "fără valoare". În VT apare des expresia "fiul lui Belial" pentru a se indica "un om rău".
  c Multe manuscrise importante au: voi sunteţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro