Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

  Capitolul 2

  1. Mi-am luat hotărârea să nu vin din nou la voi întristat,
  2. căci dacă eu vă întristez pe voi, cine poate să-mi dea bucurie, dacă nu cel care a fost întristat de mine?
  3. Şi v-am scris aceasta ca atunci când vin să nu am întristare de la cei care trebuiau să-mi facă bucurie şi sunt convins cu privire la voi toţi că bucuria mea este a voastră, a tuturor.
  4. V-am scris în adâncă mâhnire, cu strângere de inimă, şi cu multe lacrimi, nu ca să vă întristaţi, ci ca să cunoaşteţi iubirea nemărginită pe care o am pentru voi.
  5. Dacă cineva a provocat întristare, nu pe mine m-a întristat, ci pe voi toţi, cel puţin în parte, ca să nu spun mai mult.
  6. Pentru unul ca acesta este destulă pedeapsa dată de cei mai mulţi,
  7. aşa încât este mai bine să-l iertaţi şi să-l îmbărbătaţi ca să nu cadă de prea mare tristeţe.
  8. De aceea vă îndemn să vă arătaţi iubirea faţă de el.
  9. Pentru aceasta v-am şi scris ca să ştiu din această încercare dacă sunteţi ascultători în toate.
  10. Însă pe cine îl iertaţi îl iert şi eu şi ceea ce am iertat, dacă am iertat ceva, am făcut-o pentru voi în faţa lui Cristos,
  11. ca să nu ne lăsăm înşelaţi de Satana, căci gândurile lui nu ne sunt cunoscute.
  12. Când am venit la Troas pentru evanghelia lui Cristos, chiar dacă mi se deschisese uşa în Domnul,
  13. nu am avut linişte în duhul meu pentru că nu l-am găsit pe fratele meu Tit, dar mi-am luat rămas bun de la ei şi am plecat spre Macedonia.
  14. Mulţumire fie lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna la victorie în Cristos şi răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoaşterii sale.
  15. Căci noi suntem înaintea lui Dumnezeu mireasma plăcută a lui Cristos pentru cei care se mântuiesc ca şi pentru cei care se pierd.
  16. Pentru aceştia suntem mireasma [care duce] de la moarte spre moarte, iar pentru aceia mireasmă [care duce] de la viaţă spre viaţă. Şi cine este pregătit pentru aceasta?
  17. Căci noi nu suntem ca cei mulţi care comercializează cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim cu sinceritate în Cristos din partea lui Dumnezeu şi în faţa lui Dumnezeu.

  Iertarea celor care l-au ofensat pe Paul

  Capitolul 2

  1 Mi-am luat hotărârea să nu vin din nou la voi întristat, 2 căci dacă eu vă întristez pe voi, cine poate să-mi dea bucurie, dacă nu cel care a fost întristat de mine? 3 Şi v-am scris aceasta ca atunci când vin să nu am întristare de la cei care trebuiau să-mi facă bucurie şi sunt convins cu privire la voi toţi că bucuria mea este a voastră, a tuturor. 4 V-am scris în adâncă mâhnire, cu strângere de inimă, şi cu multe lacrimi, nu ca să vă întristaţi, ci ca să cunoaşteţi iubirea nemărginită pe care o am pentru voi.
       5 Dacă cineva a provocat întristare, nu pe mine m-a întristat, ci pe voi toţi, cel puţin în parte, ca să nu spun mai mult. 6 Pentru unul ca acesta este destulă pedeapsa dată de cei mai mulţi, 7 aşa încât este mai bine să-l iertaţi şi să-l îmbărbătaţi ca să nu cadă de prea mare tristeţe. 8 De aceea vă îndemn să vă arătaţi iubirea faţă de el. 9 Pentru aceasta v-am şi scris ca să ştiu din această încercare dacă sunteţi ascultători în toate. 10 Însă pe cine îl iertaţi îl iert şi eu şi ceea ce am iertat, dacă am iertat ceva, am făcut-o pentru voi în faţa lui Cristos, 11 ca să nu ne lăsăm înşelaţi de Satana, căci gândurile lui nu ne sunt cunoscute.

  Călătoria în Macedonia

      12 Când am venit la Troas pentru evanghelia lui Cristos, chiar dacă mi se deschisese uşa în Domnul, 13 nu am avut linişte în duhul meu pentru că nu l-am găsit pe fratele meu Tit, dar mi-am luat rămas bun de la ei şi am plecat spre Macedonia.
       14 Mulţumire fie lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna la victorie în Cristos şi răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoaşterii sale. 15 Căci noi suntem înaintea lui Dumnezeu mireasma plăcută a lui Cristos pentru cei care se mântuiesc ca şi pentru cei care se pierd. 16 Pentru aceştia suntem mireasma [care duce] de la moarte spre moarte, iar pentru aceia mireasmă [care duce] de la viaţă spre viaţă. Şi cine este pregătit pentru aceasta? 17 Căci noi nu suntem ca cei mulţi a care comercializează cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim cu sinceritate în Cristos din partea lui Dumnezeu şi în faţa lui Dumnezeu.

  Note de subsol


  a În câteva manuscrise vechi găsim varianta: ca ceilalţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro