Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

  Capitolul 13

  1. Pentru a treia oară vin la voi. Orice hotărâre trebuie să fie stabilită după declaraţia a doi sau trei martori.
  2. Am spus-o mai înainte, atunci când am fost la voi a doua oară, şi o spun acum, când sunt departe, celor care au păcătuit mai înainte şi tuturor celorlalţi: dacă vin la voi, voi fi necruţător,
  3. de vreme ce căutaţi o dovadă că în mine vorbeşte Cristos, el care nu este slab faţă de voi, ci este puternic în mijlocul vostru.
  4. Căci el a fost răstignit din slăbiciune, însă este viu prin puterea lui Dumnezeu. Şi noi suntem slabi într-însul, însă vom trăi împreună cu el prin puterea lui Dumnezeu faţă de voi.
  5. Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă, pe voi înşivă să vă puneţi la încercare. Sau voi nu recunoaşteţi că Isus Cristos este în voi? Numai dacă n-aţi căzut la încercare.
  6. Sper că recunoaşteţi că noi nu suntem nişte căzuţi la încercare.
  7. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău, nu ca să apărem noi încercaţi, ci ca voi să faceţi binele, iar noi să fim ca nişte căzuţi la încercare.
  8. Căci noi nu avem nici o putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr.
  9. Într-adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi iar voi sunteţi puternici, şi tocmai aceasta o cerem în rugăciunea noastră: întărirea voastră.
  10. De aceea vă scriu acestea când nu sunt de faţă, pentru ca, atunci când voi fi de faţă, să nu mă port cu asprime după autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul spre edificare şi nu spre dărâmare.
  11. În rest, fraţilor, bucuraţi-vă! Căutaţi desăvârşirea! Îmbărbătaţi-vă! Să fiţi uniţi în acelaşi cuget, să trăiţi în pace şi Dumnezeul iubirii şi al păcii va fi cu voi.
  12. Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutul păcii. Vă salută toţi sfinţii.
  13. Harul Domnului nostru Isus Cristos şi iubirea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!

  Anunţarea vizitei apropiate

  Capitolul 13

  1 Pentru a treia oară vin la voi. Orice hotărâre trebuie să fie stabilită după declaraţia a doi sau trei martori. 2 Am spus-o mai înainte, atunci când am fost la voi a doua oară, şi o spun acum, când sunt departe, celor care au păcătuit mai înainte şi tuturor celorlalţi: dacă vin la voi, voi fi necruţător, 3 de vreme ce căutaţi o dovadă că în mine vorbeşte Cristos, el care nu este slab faţă de voi, ci este puternic în mijlocul vostru. 4 Căci el a fost răstignit din slăbiciune, însă este viu prin puterea lui Dumnezeu. Şi noi suntem slabi într-însul, însă vom trăi împreună cu el prin puterea lui Dumnezeu faţă de voi.
       5 Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă, pe voi înşivă să vă puneţi la încercare. Sau voi nu recunoaşteţi că Isus Cristos este în voi? Numai dacă n-aţi căzut la încercare. 6 Sper că recunoaşteţi că noi nu suntem nişte căzuţi la încercare. 7 Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău, nu ca să apărem noi încercaţi, ci ca voi să faceţi binele, iar noi să fim ca nişte căzuţi la încercare. 8 Căci noi nu avem nici o putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 9 Într-adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi iar voi sunteţi puternici, şi tocmai aceasta o cerem în rugăciunea noastră: întărirea voastră. 10 De aceea vă scriu acestea când nu sunt de faţă, pentru ca, atunci când voi fi de faţă, să nu mă port cu asprime după autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul spre edificare şi nu spre dărâmare.

  V. CONCLUZIE

  Salutul final

      11 În rest, fraţilor, bucuraţi-vă! Căutaţi desăvârşirea! Îmbărbătaţi-vă! Să fiţi uniţi în acelaşi cuget, să trăiţi în pace şi Dumnezeul iubirii şi al păcii va fi cu voi. 12 Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutul păcii. Vă salută toţi sfinţii.
       13 Harul Domnului nostru Isus Cristos şi iubirea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro