Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

  Capitolul 6

  1. Toţi cei care sunt sub jug ca sclavi să-i considere pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca nu cumva numele lui Dumnezeu şi învăţătura să fie defăimate.
  2. Cei care au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască întrucât sunt fraţi, ci să-i slujească şi mai bine pentru că cei care beneficiază de slujirea lor sunt credincioşi şi iubiţi. Învaţă-i aceste lucruri şi îndeamnă-i astfel.
  3. Dacă cineva învaţă alte lucruri şi nu urmează cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos şi învăţătura conformă evlaviei,
  4. acela este arogant şi nu înţelege nimic, ba încă are boala cercetărilor şi a controverselor zadarnice din care vin: invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele,
  5. disputele interminabile între oameni cu mintea bolnavă şi lipsiţi de adevăr, care cred că evlavia este o sursă de câştig.
  6. Într-adevăr, evlavia este un mare câştig când se mulţumeşte cu ceea ce are.
  7. Căci n-am adus nimic în lume şi nimic nu putem lua din ea.
  8. Dacă avem de mâncare şi de îmbrăcat, să ne mulţumim cu acestea.
  9. Dar cei care vor să adune bogăţii cad în ispită, în laţ, în multe pofte necugetate şi dăunătoare, care-i cufundă pe oameni în ruină şi pierzare.
  10. De fapt, rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani, iar cei care s-au dedat la ea au rătăcit de la credinţă şi şi-au provocat multe chinuri.
  11. Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea. Urmează dreptatea, evlavia, credinţa, iubirea, statornicia, blândeţea!
  12. Luptă lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa cea veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat o bună mărturie înaintea multor martori.
  13. Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu care aduce toate la viaţă şi înaintea lui Cristos Isus care a dat mărturia cea bună în faţa lui Ponţiu Pilat:
  14. păzeşte porunca fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos
  15. pe care, la timpul potrivit, o va face cunoscută fericitul şi unicul Stăpânitor, Regele regilor şi Domnul domnilor,
  16. singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de nepătruns, pe care nici un om nu l-a văzut şi nici nu va putea să-l vadă, căruia să-i fie cinste şi putere veşnică. Amin!
  17. Porunceşte-le celor bogaţi în veacul acesta să nu se mândrească şi să nu-şi pună speranţa într-o bogăţie nestatornică, ci în Dumnezeu care ne dăruieşte toate din abundenţă ca să ne bucurăm de ele,
  18. să facă bine, să se îmbogăţească în fapte bune, să fie darnici, să împartă cu ceilalţi,
  19. adunându-şi pentru ei o comoară, fonduri sigure pentru viitor, ca să dobândească viaţa cea adevărată.
  20. O, Timotei, păzeşte depozitul care ţi s-a încredinţat, evitând vorbele deşarte lumeşti şi împotrivirile aşa-numitei "ştiinţe"
  21. pe care au profesat-o unii şi au rătăcit de la credinţă. Harul să fie cu voi!

  Atitudinea faţă de sclavi

  Capitolul 6

  1 Toţi cei care sunt sub jug ca sclavi să-i considere pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca nu cumva numele lui Dumnezeu şi învăţătura să fie defăimate. 2 Cei care au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască întrucât sunt fraţi, ci să-i slujească şi mai bine pentru că cei care beneficiază de slujirea lor sunt credincioşi şi iubiţi.
      Învaţă-i aceste lucruri şi îndeamnă-i astfel.

  Pericolul învăţăturilor greşite

      3 Dacă cineva învaţă alte lucruri şi nu urmează cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos şi învăţătura conformă evlaviei, 4 acela este arogant şi nu înţelege nimic, ba încă are boala cercetărilor şi a controverselor zadarnice din care vin: invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele, 5 disputele interminabile între oameni cu mintea bolnavă şi lipsiţi de adevăr, care cred că evlavia este o sursă de câştig a. 6 Într-adevăr, evlavia este un mare câştig când se mulţumeşte cu ceea ce are. 7 Căci n-am adus nimic în lume şi nimic nu putem lua din ea. 8 Dacă avem de mâncare şi de îmbrăcat, să ne mulţumim cu acestea. 9 Dar cei care vor să adune bogăţii cad în ispită, în laţ, în multe pofte necugetate şi dăunătoare, care-i cufundă pe oameni în ruină şi pierzare. 10 De fapt, rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani, iar cei care s-au dedat la ea au rătăcit de la credinţă şi şi-au provocat multe chinuri.

  Fidelitatea lui Timotei faţă de credinţă

      11 Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea. Urmează dreptatea, evlavia, credinţa, iubirea, statornicia, blândeţea! 12 Luptă lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa cea veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat o bună mărturie înaintea multor martori. 13 Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu care aduce toate la viaţă şi înaintea lui Cristos Isus care a dat mărturia cea bună în faţa lui Ponţiu Pilat: 14 păzeşte porunca fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos 15 pe care, la timpul potrivit, o va face cunoscută fericitul şi unicul Stăpânitor, Regele regilor şi Domnul domnilor, 16 singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de nepătruns, pe care nici un om nu l-a văzut şi nici nu va putea să-l vadă, căruia să-i fie cinste şi putere veşnică. Amin!

  Utilizarea corectă a bunurilor

      17 Porunceşte-le celor bogaţi în veacul acesta să nu se mândrească şi să nu-şi pună speranţa într-o bogăţie nestatornică, ci în Dumnezeu care ne dăruieşte toate din abundenţă ca să ne bucurăm de ele, 18 să facă bine, să se îmbogăţească în fapte bune, să fie darnici, să împartă cu ceilalţi, 19 adunându-şi pentru ei o comoară, fonduri sigure b pentru viitor, ca să dobândească viaţa cea adevărată c.

  Salutul final şi binecuvântarea

      20 O, Timotei, păzeşte depozitul d care ţi s-a încredinţat, evitând vorbele deşarte lumeşti şi împotrivirile aşa-numitei "ştiinţe" 21 pe care au profesat-o unii şi au rătăcit de la credinţă.
      Harul să fie cu voi! e

  Note de subsol


  a O serie de manuscrise adaugă: fereşte-te de unii ca aceştia.
  b Lit.: temelie bună.
  c Unele manuscrise au varianta: viaţa cu adevărat veşnică.
  d Cf. n. 2Tim 1,14.
  e Câteva manuscrise adaugă: Amin, altele au varianta: cu tine. Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro