Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

  Capitolul 4

  1. De altfel, Duhul spune clar că în timpurile de pe urmă unii îşi vor renega credinţa, luându-se după duhuri înşelătoare şi învăţături diabolice,
  2. seduşi de ipocrizia discursurilor false ale celor însemnaţi cu fierul roşu în cugetul lor.
  3. Ei interzic căsătoria, [prescriind] abstinenţa de la alimentele pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulţumire de către cei care cred şi cunosc adevărul,
  4. pentru că orice creatură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu e de aruncat, dacă este primit cu mulţumire.
  5. De fapt, este sfinţit prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciuni.
  6. Învăţându-i pe fraţi aceste lucruri, vei fi un slujitor bun al lui Cristos Isus, hrănindu-te cu cuvintele credinţei şi ale învăţăturii frumoase pe care ai urmat-o îndeaproape.
  7. De basmele profane şi născocirile babelor fereşte-te! Deprinde-te cu evlavia;
  8. căci gimnastica trupului e de puţin folos pe când evlavia este folositoare în toate pentru că are promisiunea vieţii de acum şi a celei viitoare.
  9. Acest cuvânt este vrednic de crezut şi de primit cu toată încrederea.
  10. Noi pentru aceasta muncim şi ne luptăm, pentru că ne-am pus speranţa în Dumnezeul cel viu care este mântuitorul tuturor oamenilor şi mai ales al celor credincioşi.
  11. Porunceşte şi învaţă aceste lucruri.
  12. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţea ta, ci să devii un model pentru toţi cei care cred: în cuvânt, în purtare, în iubire, în credinţă, în nevinovăţie.
  13. Până când voi veni, preocupă-te de lecturi, de predică şi de învăţătură.
  14. Nu neglija darul care este în tine şi care ţi-a fost dat prin profeţie împreună cu impunerea mâinilor prezbiterilor.
  15. Meditează aceste lucruri, stăruie în ele pentru ca propăşirea ta să fie cunoscută tuturor.
  16. Ai grijă de tine şi de învăţătură, stăruie în acestea, căci făcând astfel, te vei mântui şi pe tine, şi pe cei care te ascultă.

  IV. DISCIPLINA BISERICII
  ŞI COMPORTAMENTUL CREŞTIN


  Atitudinea împotriva învăţătorilor falşi

  Capitolul 4

  1 De altfel, Duhul spune clar că în timpurile de pe urmă unii îşi vor renega credinţa, luându-se după duhuri înşelătoare şi învăţături diabolice, 2 seduşi de ipocrizia discursurilor false ale celor însemnaţi cu fierul roşu în cugetul lor. 3 Ei interzic căsătoria, [prescriind] abstinenţa de la alimentele a pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulţumire de către cei care cred şi cunosc adevărul, 4 pentru că orice creatură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu e de aruncat, dacă este primit cu mulţumire. 5 De fapt, este sfinţit prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciuni.

  Timotei, slujitor bun al lui Cristos

      6 Învăţându-i pe fraţi aceste lucruri, vei fi un slujitor bun al lui Cristos Isus, hrănindu-te cu cuvintele credinţei şi ale învăţăturii frumoase pe care ai urmat-o îndeaproape. 7 De basmele profane şi născocirile babelor fereşte-te! Deprinde-te b cu evlavia; 8 căci gimnastica trupului e de puţin folos pe când evlavia este folositoare în toate pentru că are promisiunea vieţii de acum şi a celei viitoare. 9 Acest cuvânt este vrednic de crezut şi de primit cu toată încrederea. 10 Noi pentru aceasta muncim şi ne luptăm c, pentru că ne-am pus speranţa în Dumnezeul cel viu care este mântuitorul tuturor oamenilor şi mai ales al celor credincioşi.
       11 Porunceşte şi învaţă aceste lucruri. 12 Nimeni să nu dispreţuiască tinereţea ta, ci să devii un model pentru toţi cei care cred: în cuvânt, în purtare, în iubire, în credinţă, în nevinovăţie. 13 Până când voi veni, preocupă-te de lecturi, de predică şi de învăţătură. 14 Nu neglija darul care este în tine şi care ţi-a fost dat prin profeţie împreună cu impunerea mâinilor prezbiterilor. 15 Meditează aceste lucruri, stăruie în ele pentru ca propăşirea ta să fie cunoscută tuturor. 16 Ai grijă de tine şi de învăţătură, stăruie în acestea, căci făcând astfel, te vei mântui şi pe tine, şi pe cei care te ascultă.

  Note de subsol


  a Nu pot fi identificaţi cu claritate aceşti predicatori. Ar putea fi vorba de unele secte eretice ale encratiştilor (consideră renunţarea la căsătorie ca un act de mare tărie) şi marcioniţilor. De altfel, şi unele cercuri filozofice au aceeaşi atitudine (Pitagora le cere discipolilor să renunţe până şi la fasole). Originea acestor prescripţii pare să fie păgână (doar esenienii le mai practică), din cultele orientale (cultul misterelor, orfismul etc.). În gnosticismul propriu-zis (sec. al II-lea d.C.), aceste practici, cu motivarea lor religioasă, vor cunoaşte o largă răspândire.
  b Termenul grec gymnazô indică activitatea de antrenare sportivă, foarte cunoscută în tot Orientul. La Efes, sediul episcopatului lui Timotei, aveau loc efesiadele - jocuri sportive organizate din patru în patru ani. Concurenţii aveau nevoie de un antrenament special individual constant, sub conducerea antrenorului (gymnasiarchos). Exista o mare preocupare pentru forma fizică a concurenţilor ce reprezentau cetatea, ei contribuind la creşterea reputaţiei comunităţii. Comunitatea creştină din Efes, "antrenată" de Timotei în evlavie, întrecea cu mult mentalitatea şi practicile păgâne.
  c În unele manuscrise apare varianta: şi suntem insultaţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro