Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

  Capitolul 3

  1. Este vrednic de crezare acest cuvânt: "Dacă cineva râvneşte episcopatul, doreşte un lucru bun".
  2. Episcopul trebuie să fie fără reproş, bărbatul unei singure soţii, sobru, înţelept, cuviincios, ospitalier, capabil să-i înveţe pe alţii.
  3. Să nu fie beţiv, nici violent, ci să fie blând, necertăreţ, dezlipit de bani.
  4. Să-şi organizeze bine casa proprie, ţinându-şi copiii sub ascultare cu toată cuviinţa,
  5. căci dacă cineva nu ştie să-şi organizeze propria casă, cum se va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?
  6. Să nu fie de curând botezat ca să nu se mândrească şi să cadă în condamnarea diavolului.
  7. Trebuie să aibă o bună mărturie şi de la cei din afară ca să nu cadă în dispreţul şi în laţul diavolului.
  8. Tot la fel şi diaconii trebuie să fie oameni vrednici, de cuvânt, nu mari băutori de vin, nu doritori de câştig necinstit,
  9. ci să păstreze misterul credinţei într-o conştiinţă curată.
  10. Iar aceştia trebuie să fie mai întâi puşi la probă. Apoi, dacă sunt fără cusur, să-şi îndeplinească diaconia.
  11. La fel şi soţiile să fie femei vrednice, să nu fie calomniatoare, să fie sobre, fidele în toate.
  12. Diaconii să fie fiecare bărbatul unei singure soţii, să-şi conducă bine copiii şi casele proprii,
  13. pentru că cei care slujesc bine dobândesc un loc de cinste şi mult curaj în credinţa care este în Cristos Isus.
  14. Îţi scriu acestea sperând că voi veni în curând la tine,
  15. dar dacă întârzii, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, coloana şi temelia adevărului.
  16. Şi fără îndoială, mare este misterul evlaviei: Cel care s-a arătat în trup a fost justificat în Duh, a apărut îngerilor, a fost predicat printre păgâni, a fost crezut în lume, a fost ridicat în glorie.

  III. ALEGEREA MINIŞTRILOR SACRI

  Candidatul la episcopat

  Capitolul 3

  1 Este vrednic de crezare acest cuvânt: "Dacă cineva râvneşte episcopatul, doreşte un lucru bun". 2 Episcopul trebuie să fie fără reproş, bărbatul unei singure soţii a, sobru, înţelept, cuviincios, ospitalier, capabil să-i înveţe pe alţii b. 3 Să nu fie beţiv, nici violent, ci să fie blând, necertăreţ, dezlipit de bani. 4 Să-şi organizeze bine casa proprie, ţinându-şi copiii sub ascultare cu toată cuviinţa, 5 căci dacă cineva nu ştie să-şi organizeze propria casă, cum se va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 6 Să nu fie de curând botezat ca să nu se mândrească şi să cadă în condamnarea diavolului. 7 Trebuie să aibă o bună mărturie şi de la cei din afară ca să nu cadă în dispreţul şi în laţul diavolului.

  Candidaţii la diaconat

      8 Tot la fel şi diaconii trebuie să fie oameni vrednici, de cuvânt, nu mari băutori de vin, nu doritori de câştig necinstit, 9 ci să păstreze misterul credinţei într-o conştiinţă curată. 10 Iar aceştia trebuie să fie mai întâi puşi la probă. Apoi, dacă sunt fără cusur, să-şi îndeplinească diaconia. 11 La fel şi soţiile să fie femei vrednice, să nu fie calomniatoare, să fie sobre, fidele în toate. 12 Diaconii să fie fiecare bărbatul unei singure soţii, să-şi conducă bine copiii şi casele proprii, 13 pentru că cei care slujesc bine dobândesc un loc de cinste şi mult curaj în credinţa care este în Cristos Isus.

  Motivare teologică

      14 Îţi scriu acestea sperând că voi veni în curând la tine, 15 dar dacă întârzii, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, coloana şi temelia adevărului. 16 Şi fără îndoială, mare este misterul evlaviei:
      Cel care s-a arătat în trup
      a fost justificat în Duh,
      a apărut îngerilor,
      a fost predicat printre păgâni,
      a fost crezut în lume,
      a fost ridicat în glorie.

  Note de subsol


  a Apostolul nu se referă aici la bigamie, care era oricum condamnată de Lege. Chiar şi în lumea păgână, starea socială legală era monogamia. Interdicţia are în vedere digamia, adică recăsătorirea. Episcopul nu avea voie să se recăsătorească în cazul în care i-a murit soţia sau în cazul în care, prin convertire, se despărţise de soţia păgână.
  b Termenul grec didaktikos nu se referă doar la elocvenţa şi erudiţia savantului ci, aplicat episcopului, indică acea capacitate de a cunoaşte bine doctrina evangheliei şi a Bisericii pe care să o exprime fără eroare şi pe care să o apere în faţa ereziilor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro