Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

  Capitolul 2

  1. Aşadar, recomand, înainte de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii,
  2. pentru regi şi pentru toţi cei care sunt în conducere ca să ducem o viaţă paşnică şi liniştită cu toată evlavia şi demnitatea.
  3. Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru,
  4. care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului.
  5. Căci unul este Dumnezeu şi unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: omul Cristos Isus
  6. care s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi. [Aceasta] este mărturia adusă la timpul stabilit
  7. pentru care am fost orânduit eu ca predicator şi apostol - spun adevărul şi nu mint -, învăţător al păgânilor în credinţă şi adevăr.
  8. Aşadar, vreau ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicându-şi mâinile sfinte, fără mânie şi ceartă.
  9. Tot la fel şi femeile, cu îmbrăcăminte decentă, să se înfrumuseţeze cu pudoare şi modestie, nu prin modul de împletire a părului, nu cu aur, perle sau haine scumpe,
  10. ci cu fapte bune, aşa cum se cuvine femeilor care se numesc evlavioase.
  11. Femeia să înveţe ascultând în tăcere şi să fie supusă în toate,
  12. iar eu nu-i permit femeii să înveţe pe alţii, nici să domine bărbatul, ci să stea în linişte,
  13. căci a fost plăsmuit mai înainte Adam şi apoi Eva.
  14. Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia; lăsându-se sedusă, ea a ajuns la păcat.
  15. Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea copiilor, numai rămânând în credinţă, iubire şi sfinţenie cu modestie.

  II. NORME PENTRU ORGANIZAREA CULTULUI

  Rugăciune liturgică pentru toţi oamenii

  Capitolul 2

  1 Aşadar, recomand, înainte de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, 2 pentru regi şi pentru toţi cei care sunt în conducere ca să ducem o viaţă paşnică şi liniştită cu toată evlavia şi demnitatea. 3 Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, 4 care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului. 5 Căci unul este Dumnezeu şi unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: omul Cristos Isus 6 care s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi. [Aceasta] este mărturia adusă la timpul stabilit 7 pentru care am fost orânduit eu ca predicator şi apostol - spun adevărul a şi nu mint -, învăţător al păgânilor în credinţă şi adevăr.

  Comportamentul femeilor la liturgie

      8 Aşadar, vreau ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicându-şi mâinile sfinte, fără mânie şi ceartă.
       9 Tot la fel şi femeile, cu îmbrăcăminte decentă, să se înfrumuseţeze cu pudoare şi modestie, nu prin modul de împletire a părului, nu cu aur, perle sau haine scumpe, 10 ci cu fapte bune, aşa cum se cuvine femeilor care se numesc evlavioase. 11 Femeia să înveţe ascultând în tăcere şi să fie supusă în toate, 12 iar eu nu-i permit femeii să înveţe pe alţii, nici să domine bărbatul, ci să stea în linişte, 13 căci a fost plăsmuit mai înainte Adam şi apoi Eva. 14 Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia; lăsându-se sedusă, ea a ajuns la păcat. 15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea copiilor, numai rămânând în credinţă, iubire şi sfinţenie cu modestie.

  Note de subsol


  a Unele manuscrise adaugă: în Cristos; probabil o armonizare după Rom 9,1.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro