Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

  Capitolul 5

  1. Cât despre timpul şi momentul acela, fraţilor, nu aveţi nevoie ca să vi se scrie
  2. căci voi înşivă ştiţi prea bine că ziua Domnului vine ca un hoţ în timpul nopţii.
  3. Când vor zice unii: "Pace şi linişte!", atunci, pe neaşteptate, va cădea peste ei pieirea, precum durerile naşterii peste cea însărcinată, şi nu vor putea să scape.
  4. Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ.
  5. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
  6. Aşadar, să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să nu ne pierdem cumpătul.
  7. Căci cei care dorm, noaptea dorm, iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată.
  8. Însă noi, fiind fii ai zilei, să nu ne pierdem cumpătul, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a iubirii, având drept coif speranţa mântuirii,
  9. pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci pentru dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Cristos,
  10. care a murit pentru noi pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el.
  11. De aceea, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii şi edificaţi-vă unul pe altul, aşa cum de altfel şi faceţi.
  12. Vă rugăm, fraţilor, să-i respectaţi pe cei care ostenesc între voi, pe cei care vă conduc în Domnul şi vă îndeamnă.
  13. Să-i cinstiţi mult cu dragoste pentru lucrarea lor. Trăiţi în pace unii cu alţii.
  14. Vă îndemnăm, fraţilor, să-i mustraţi pe cei care sunt în dezordine, să-i încurajaţi pe cei timizi, să-i sprijiniţi pe cei slabi, să aveţi răbdare faţă de toţi.
  15. Aveţi grijă ca nu cumva să întoarcă cineva răul înapoi, ci întotdeauna căutaţi să faceţi binele unii faţă de alţii şi faţă de toţi.
  16. Bucuraţi-vă întotdeauna!
  17. Rugaţi-vă fără încetare!
  18. Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în Cristos Isus cu privire la voi!
  19. Nu stingeţi Duhul!
  20. Nu dispreţuiţi profeţiile,
  21. dar cercetaţi toate: păstraţi tot ceea ce este bun!
  22. Feriţi-vă de orice fel de rău!
  23. Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit, şi fiinţa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
  24. Credincios este cel care vă cheamă. El va şi înfăptui.
  25. Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi.
  26. Salutaţi-i pe toţi fraţii cu o sărutare sfântă.
  27. Vă rog stăruitor pentru Domnul, ca această scrisoare să fie citită tuturor fraţilor.
  28. Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi.

  Aşteptarea venirii Domnului

  Capitolul 5

  1 Cât despre timpul şi momentul acela, fraţilor, nu aveţi nevoie ca să vi se scrie 2 căci voi înşivă ştiţi prea bine că ziua Domnului vine ca un hoţ în timpul nopţii. 3 Când vor zice unii: "Pace şi linişte!", atunci, pe neaşteptate, va cădea peste ei pieirea, precum durerile naşterii peste cea însărcinată, şi nu vor putea să scape.
       4 Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6 Aşadar, să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să nu ne pierdem cumpătul. 7 Căci cei care dorm, noaptea dorm, iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată. 8 Însă noi, fiind fii ai zilei, să nu ne pierdem cumpătul, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a iubirii, având drept coif speranţa mântuirii, 9 pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci pentru dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Cristos, 10 care a murit pentru noi pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el. 11 De aceea, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii şi edificaţi-vă unul pe altul, aşa cum de altfel şi faceţi.

  Diferite îndemnuri pentru viaţa comunitară

      12 Vă rugăm, fraţilor, să-i respectaţi pe cei care ostenesc între voi, pe cei care vă conduc în Domnul şi vă îndeamnă. 13 Să-i cinstiţi mult cu dragoste pentru lucrarea lor. Trăiţi în pace unii cu alţii.
       14 Vă îndemnăm, fraţilor, să-i mustraţi pe cei care sunt în dezordine, să-i încurajaţi pe cei timizi, să-i sprijiniţi pe cei slabi, să aveţi răbdare faţă de toţi. 15 Aveţi grijă ca nu cumva să întoarcă cineva răul înapoi, ci întotdeauna căutaţi să faceţi binele unii faţă de alţii şi faţă de toţi.
       16 Bucuraţi-vă întotdeauna! 17 Rugaţi-vă fără încetare! 18 Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în Cristos Isus cu privire la voi!
       19 Nu stingeţi Duhul! 20 Nu dispreţuiţi profeţiile, 21 dar cercetaţi toate: păstraţi tot ceea ce este bun! 22 Feriţi-vă de orice fel de rău!
       23 Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit, şi fiinţa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24 Credincios este cel care vă cheamă. El va şi înfăptui.

  Binecuvântarea şi salutul final

      25 Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi.
       26 Salutaţi-i pe toţi fraţii cu o sărutare sfântă. 27 Vă rog stăruitor pentru Domnul, ca această scrisoare să fie citită tuturor fraţilor.
       28 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi a.

  Note de subsol


  a O serie de manuscrise vechi adaugă: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro