Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

  Capitolul 4

  1. În rest, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Isus ca, aşa cum aţi învăţat de la noi cum trebuie să vă comportaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, aşa să vă şi comportaţi ca să prisosiţi tot mai mult.
  2. Căci voi ştiţi ce învăţături v-am dat în numele Domnului Isus.
  3. De fapt, aceasta este voinţa lui Dumnezeu: sfinţirea voastră. Să vă feriţi de desfrânare!
  4. Fiecare să ştie să-şi stăpânească propriul trup în sfinţenie şi cinste,
  5. nu în patima poftei ca păgânii, care nu-l cunosc pe Dumnezeu.
  6. Nimeni să nu-l asuprească sau să-l înşele în această privinţă pe fratele său, pentru că Domnul răzbună toate acestea, după cum v-am spus şi v-am arătat mai înainte.
  7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţenie.
  8. De aceea, cine dispreţuieşte acestea nu dispreţuieşte un om, ci pe Dumnezeu, care vi-l dă pe Duhul său Sfânt.
  9. Cât despre iubirea frăţească, nu e nevoie să vă mai scriem, căci voi înşivă aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii.
  10. De fapt, o şi faceţi faţă de toţi fraţii care sunt în întreaga Macedonie. Totuşi, vă îndemnăm, fraţilor, să prisosiţi şi mai mult,
  11. căutând să trăiţi în linişte, să vă vedeţi de treburile voastre şi să munciţi cu propriile voastre mâini, după cum v-am poruncit,
  12. să vă comportaţi cu demnitate faţă de cei din afară şi să nu aveţi nevoie de nimeni.
  13. Nu vreau, fraţilor, ca voi să rămâneţi în neştiinţă cu privire la cei morţi, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care nu au speranţă.
  14. Căci dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el.
  15. De fapt, vă spunem aceasta după cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom trece înaintea celor morţi,
  16. pentru că însuşi Domnul, la porunca [divină], la strigătul arhanghelului şi în sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, va coborî din ceruri şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi,
  17. apoi noi, cei vii, care vom fi rămas atunci, şi vom fi răpiţi împreună cu ei în nori ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi cu Domnul pentru totdeauna.
  18. Aşadar, îmbărbătaţi-vă unii pe alţi cu aceste cuvinte.

  II. ÎNDEMNURI ŞI ÎNVĂŢĂTURI

  Sfinţenie şi castitate

  Capitolul 4

  1 În rest, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Isus ca, aşa cum aţi învăţat de la noi cum trebuie să vă comportaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, aşa să vă şi comportaţi ca să prisosiţi tot mai mult. 2 Căci voi ştiţi ce învăţături v-am dat în numele Domnului Isus.
       3 De fapt, aceasta este voinţa lui Dumnezeu: sfinţirea voastră. Să vă feriţi de desfrânare! a 4 Fiecare să ştie să-şi stăpânească propriul trup b în sfinţenie şi cinste, 5 nu în patima poftei ca păgânii, care nu-l cunosc pe Dumnezeu. 6 Nimeni să nu-l asuprească sau să-l înşele în această privinţă pe fratele său, pentru că Domnul răzbună toate acestea, după cum v-am spus şi v-am arătat mai înainte. 7 Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţenie. 8 De aceea, cine dispreţuieşte acestea nu dispreţuieşte un om, ci pe Dumnezeu, care vi-l dă pe Duhul său Sfânt.

  Caritate şi muncă

      9 Cât despre iubirea frăţească, nu e nevoie să vă mai scriem, căci voi înşivă aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii. 10 De fapt, o şi faceţi faţă de toţi fraţii care sunt în întreaga Macedonie. Totuşi, vă îndemnăm, fraţilor, să prisosiţi şi mai mult, 11 căutând să trăiţi în linişte, să vă vedeţi de treburile voastre şi să munciţi cu propriile voastre mâini, după cum v-am poruncit, 12 să vă comportaţi cu demnitate faţă de cei din afară şi să nu aveţi nevoie de nimeni c.

  Învierea morţilor

      13 Nu vreau, fraţilor, ca voi să rămâneţi în neştiinţă cu privire la cei morţi d, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care nu au speranţă. 14 Căci dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el.
       15 De fapt, vă spunem aceasta după cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom trece înaintea celor morţi, 16 pentru că însuşi Domnul, la porunca [divină], la strigătul arhanghelului şi în sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu e, va coborî din ceruri şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas atunci, şi vom fi răpiţi împreună cu ei în nori ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi cu Domnul pentru totdeauna. 18 Aşadar, îmbărbătaţi-vă unii pe alţi cu aceste cuvinte.

  Note de subsol


  a Termenul pornéia are aici un sens mai general decât în Fap 15,20. De fapt, pentru greci, indică prostituţia şi adulterul, iar în traducerea greacă a VT indică orice formă de necurăţie.
  b Lit.: vasul. Exegeza dă două interpretări: 1) pornind de la concepţia greacă a trupului ca recipient pentru suflet (1Cor 6,19; Rom 12,1) s-ar înţelege "trupul propriu"; 2) pornind de la semnificaţia verbului "a stăpâni" (care în forma ebraică este folosit pentru "a lua în căsătorie"), de la mai multe texte rabinice (în care expresia "a-şi avea vasul" este un eufemism pentru relaţiile conjugale) şi de la contextul din 1Pt 3,7, s-ar înţelege "soţie".
  c Nu este vorba de autosuficienţă, care era idealul stoicilor, ci de autonomie faţă de judecata lumii şi străduinţa de a nu deveni o povară pentru alţii.
  d În tot paragraful, sfântul Paul foloseşte termenul "cei adormiţi" în loc de "cei morţi".
  e Cele 3 simboluri: porunca divină (Prov 30,27), strigătul arhanghelului (Iuda 9) şi trâmbiţa (Ex 19-20 şi altele) fac parte din vocabularul care descrie teofania lui Dumnezeu. Aceste simboluri, mereu raportate la Dumnezeu, arată că evenimentele care au loc la sfârşitul lumii scapă de sub controlul uman. Dumnezeu este stăpânul istoriei. El a încredinţat-o omului pentru ca el să o umple cu realizări. Sfârşitul istoriei este, în acelaşi timp, sfârşitul iniţiativei omului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro