Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru

  Capitolul 4

  1. Aşadar, deoarece Cristos a suferit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi mod de gândire: cel care a pătimit în trup a terminat definitiv cu păcatul
  2. pentru a nu mai sluji poftelor omeneşti, ci voinţei lui Dumnezeu, în timpul care rămâne de trăit în trup.
  3. Destul cât aţi trăit în trecut, împlinind voinţa păgânilor, petrecând în desfrâuri, pofte, beţii, chefuri, benchetueli şi cultul nelegiuit al idolilor.
  4. De aceea li se pare ciudat că voi nu mai alergaţi împreună cu ei spre acest puhoi al pierzării şi vă defăimează.
  5. Dar ei vor da cont celui care este gata să judece pe cei vii şi pe cei morţi.
  6. Căci pentru aceasta a fost vestită evanghelia şi celor morţi, pentru ca, deşi condamnaţi în trup după judecata oamenilor, să trăiască în duh după judecata lui Dumnezeu.
  7. Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Aşadar, fiţi înţelepţi şi cumpătaţi, ca să vă puteţi ruga.
  8. Mai presus de toate, să aveţi o dragoste statornică între voi, pentru că dragostea acoperă o mulţime de păcate.
  9. Practicaţi ospitalitatea unii faţă de alţii, fără plângeri.
  10. Ca nişte buni administratori ai harului de multe feluri al lui Dumnezeu, fiecare, după carisma pe care a primit-o, să vă slujiţi unii pe alţii.
  11. Dacă cineva vorbeşte, cuvintele lui [să fie] ca ale lui Dumnezeu; dacă cineva slujeşte, să o facă după puterea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, pentru ca în toate să fie preamărit Dumnezeu prin Isus Cristos, căruia să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor. Amin.
  12. Iubiţilor, să nu vă miraţi de focul care a izbucnit între voi ca o încercare ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat,
  13. dimpotrivă, întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, ca să puteţi tresălta de bucurie şi la arătarea gloriei lui.
  14. Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, pentru că Duhul măririi şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi.
  15. Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş sau hoţ, sau răufăcător, sau ca intrigant,
  16. în schimb, dacă [suferă] ca un creştin, să nu se ruşineze, ci să-l preamărească pe Dumnezeu pentru că poartă acest nume.
  17. Iată, [a sosit] timpul să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; dar dacă începe de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu vor să creadă în evanghelia lui Dumnezeu?
  18. Şi dacă cel drept cu greu se va mântui, necredinciosul şi păcătosul unde vor ajunge?
  19. Pentru aceasta, şi cei care suferă după voinţa lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele Creatorului credincios, făcând binele.

  Ruptura cu păcatul şi administrarea
  darurilor de la Dumnezeu

  Capitolul 4

  1 Aşadar, deoarece Cristos a suferit în trup a, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi mod de gândire: cel care a pătimit în trup a terminat definitiv cu păcatul 2 pentru a nu mai sluji poftelor omeneşti, ci voinţei lui Dumnezeu, în timpul care rămâne de trăit în trup. 3 Destul cât aţi trăit în trecut, împlinind voinţa păgânilor, petrecând în desfrâuri, pofte, beţii, chefuri, benchetueli şi cultul nelegiuit al idolilor. 4 De aceea li se pare ciudat că voi nu mai alergaţi împreună cu ei spre acest puhoi al pierzării şi vă defăimează. 5 Dar ei vor da cont celui care este gata să judece pe cei vii şi pe cei morţi. 6 Căci pentru aceasta a fost vestită evanghelia şi celor morţi, pentru ca, deşi condamnaţi în trup după judecata oamenilor, să trăiască în duh după judecata lui Dumnezeu.
       7 Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Aşadar, fiţi înţelepţi şi cumpătaţi, ca să vă puteţi ruga. 8 Mai presus de toate, să aveţi o dragoste statornică între voi, pentru că dragostea acoperă o mulţime de păcate. 9 Practicaţi ospitalitatea unii faţă de alţii, fără plângeri. 10 Ca nişte buni administratori ai harului de multe feluri al lui Dumnezeu, fiecare, după carisma pe care a primit-o, să vă slujiţi unii pe alţii. 11 Dacă cineva vorbeşte, cuvintele lui [să fie] ca ale lui Dumnezeu; dacă cineva slujeşte, să o facă după puterea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, pentru ca în toate să fie preamărit Dumnezeu prin Isus Cristos, căruia să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor. Amin.

  Fericirea promisă creştinilor

      12 Iubiţilor, să nu vă miraţi de focul care a izbucnit între voi ca o încercare ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat, 13 dimpotrivă, întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, ca să puteţi tresălta de bucurie şi la arătarea gloriei lui. 14 Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, pentru că Duhul măririi şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. 15 Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş sau hoţ, sau răufăcător, sau ca intrigant, 16 în schimb, dacă [suferă] ca un creştin, să nu se ruşineze, ci să-l preamărească pe Dumnezeu pentru că poartă acest nume. 17 Iată, [a sosit] timpul să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; dar dacă începe de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu vor să creadă în evanghelia lui Dumnezeu?
  18     Şi dacă cel drept cu greu se va mântui,
      necredinciosul şi păcătosul unde vor ajunge?

  19 Pentru aceasta, şi cei care suferă după voinţa lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele Creatorului credincios, făcând binele.

  Note de subsol


  a Unele manuscrise adaugă: pentru voi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro