Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru

  Capitolul 3

  1. Tot aşa, femeile, să fie supuse bărbaţilor lor, pentru ca, dacă unii nu cred cuvântul, prin purtarea soţiilor, fără cuvinte, ei să fie câştigaţi
  2. la vederea purtării voastre respectuoase şi curate.
  3. Podoaba voastră să nu fie exterioară: împletitura părului, bijuteriile de aur, etalarea hainelor,
  4. ci interiorul inimii, cu podoaba nepieritoare a unui suflet blând şi liniştit care este plăcut lui Dumnezeu.
  5. Căci aşa se împodobeau, odinioară, femeile sfinte care îşi puneau speranţa în Dumnezeu, fiind supuse soţilor lor:
  6. astfel, Sara a ascultat de Abraham, numindu-l stăpânul ei. Voi aţi devenit fiicele ei dacă faceţi binele şi nu vă lăsaţi speriate de nimic.
  7. Tot aşa şi voi, bărbaţilor, trăiţi împreună cu soţiile voastre, ţinând cont că ele sunt făpturi mai slabe şi dându-le cinstire, întrucât sunt părtaşe, împreună cu voi, la harul vieţii, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie tulburate.
  8. În sfârşit, fiţi toţi într-un gând, compătimitori, plini de iubire faţă de fraţi, milostivi şi smeriţi.
  9. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici insultă pentru insultă, dimpotrivă, binecuvântaţi, pentru că la aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea.
  10. Într-adevăr, cine vrea să iubească viaţa şi să vadă zile bune să-şi ferească limba de la rău şi buzele sale să nu vorbească cu înşelăciune,
  11. să evite răul şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmeze;
  12. pentru că ochii Domnului [sunt] peste cei drepţi şi urechile sale [sunt atente] la rugăciunile lor, iar faţa Domnului [este] împotriva celor care fac rele.
  13. Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?
  14. Şi chiar dacă veţi suferi pentru dreptate, fericiţi sunteţi! Nu vă lăsaţi cuprinşi de frică din cauza lor şi nici să nu vă tulburaţi.
  15. Dimpotrivă, sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră,
  16. dar cu blândeţe şi bună-cuviinţă, având o conştiinţă curată, ca tocmai în ceea ce sunteţi calomniaţi să fie ruşinaţi cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos.
  17. Căci este mai bine să suferiţi făcând binele, dacă aşa vrea Dumnezeu, decât făcând răul.
  18. Căci şi Cristos a suferit o dată pentru păcate, el, cel drept, pentru cei nedrepţi, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul,
  19. în care a venit şi a predicat sufletelor care erau în închisoare,
  20. celor care odinioară nu au voit să asculte, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aştepta, în zilele lui Noe, pe când se construia arca în care puţini, adică opt suflete, au fost salvate prin apă.
  21. Aceasta este o imagine a botezului care vă salvează acum pe voi nu ca o ştergere a necurăţiei trupului, ci ca o invocare de la Dumnezeu a unei conştiinţe curate prin învierea lui Isus Cristos,
  22. cel care, după ce s-a înălţat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu şi îi sunt supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile.

  Mărturia creştină în viaţa de căsătorie

  Capitolul 3

  1 Tot aşa, femeile, să fie supuse bărbaţilor lor, pentru ca, dacă unii nu cred cuvântul, prin purtarea soţiilor, fără cuvinte, ei să fie câştigaţi 2 la vederea purtării voastre respectuoase şi curate. 3 Podoaba voastră să nu fie exterioară: împletitura părului, bijuteriile de aur, etalarea hainelor, 4 ci interiorul inimii, cu podoaba nepieritoare a unui suflet blând şi liniştit care este plăcut lui Dumnezeu. 5 Căci aşa se împodobeau, odinioară, femeile sfinte care îşi puneau speranţa în Dumnezeu, fiind supuse soţilor lor: 6 astfel, Sara a ascultat de Abraham, numindu-l stăpânul ei. Voi aţi devenit fiicele ei dacă faceţi binele şi nu vă lăsaţi speriate de nimic.
       7 Tot aşa şi voi, bărbaţilor, trăiţi împreună cu soţiile voastre, ţinând cont că ele sunt făpturi mai slabe a şi dându-le cinstire, întrucât sunt părtaşe, împreună cu voi, la harul vieţii, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie tulburate.

  Atitudini faţă de aproapele

      8 În sfârşit, fiţi toţi într-un gând, compătimitori, plini de iubire faţă de fraţi, milostivi şi smeriţi. 9 Nu întoarceţi rău pentru rău, nici insultă pentru insultă, dimpotrivă, binecuvântaţi, pentru că la aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea.
  10     Într-adevăr, cine vrea să iubească viaţa
      şi să vadă zile bune
      să-şi ferească limba de la rău
      şi buzele sale să nu vorbească cu înşelăciune,

  11     să evite răul şi să facă binele,
      să caute pacea şi s-o urmeze;

  12     pentru că ochii Domnului [sunt] peste cei drepţi
      şi urechile sale
      [sunt atente] la rugăciunile lor,
      iar faţa Domnului
      [este] împotriva celor care fac rele
  .

  Suportarea persecuţiei după exemplul lui Cristos

      13 Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? 14 Şi chiar dacă veţi suferi pentru dreptate, fericiţi sunteţi! Nu vă lăsaţi cuprinşi de frică din cauza lor şi nici să nu vă tulburaţi. 15 Dimpotrivă, sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră, 16 dar cu blândeţe şi bună-cuviinţă, având b o conştiinţă curată, ca tocmai în ceea ce sunteţi calomniaţi să fie ruşinaţi cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos. 17 Căci este mai bine să suferiţi făcând binele, dacă aşa vrea Dumnezeu, decât făcând răul.
       18 Căci şi Cristos a suferit o dată pentru păcate c, el, cel drept, pentru cei nedrepţi, ca să vă ducă d la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul, 19 în care e a venit şi a predicat sufletelor care erau în închisoare, 20 celor care odinioară nu au voit să asculte, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aştepta, în zilele lui Noe, pe când se construia arca în care puţini, adică opt suflete, au fost salvate prin apă. 21 Aceasta este o imagine a botezului care vă salvează acum pe voi nu ca o ştergere a necurăţiei trupului, ci ca o invocare de la Dumnezeu a unei conştiinţe curate prin învierea lui Isus Cristos, 22 cel care, după ce s-a înălţat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu şi îi sunt supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile.

  Note de subsol


  a Lit.: vas mai slab. Termenul grec skeuos este folosit în sens metaforic pentru a indica trupul uman creat de Dumnezeu din lut "ca un vas ce conţine sufletul".
  b Unele manuscrise încep aici v. 16.
  c Unele manuscrise adaugă: în favoarea noastră, altele au: pentru păcatele voastre.
  d Unele manuscrise au: să ne ducă.
  e Textul este greu de interpretat. Există două posibilităţi de traducere: 1) dacă v. 19 este o propoziţie relativă care se referă la sufletul lui Cristos, înseamnă că între moarte şi înviere sufletul lui Cristos a mers între sufletele morţilor, interpretare condiţionată de mentalitatea antropologică greacă; 2) dacă v. 19 este o propoziţie temporală, expresia en ho, însemnând "atunci", predica lui Cristos către cei morţi este în relaţie cu misterul pascal în totalitate. Între textele indicate în sec. al IV-lea pentru definirea dogmei de credinţă "s-a coborât în iad", textul din 1Pt nu este citat, deşi se referă la aceeaşi tradiţie creştină.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro