Sfânta Scriptură

Capitole


versiunea catolică

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

  Capitolul 5

  1. Se aude de peste tot că ar fi la voi desfrâu şi încă un astfel de desfrâu cum [nu este] nici între păgâni: cineva trăieşte cu femeia tatălui său.
  2. Iar voi v-aţi îngâmfat, în loc să vă întristaţi mai degrabă, ca să-l scoateţi din mijlocul vostru pe cel care săvârşeşte o astfel de faptă!
  3. Dar eu, deşi absent cu trupul, dar prezent cu duhul, l-am şi judecat deja, ca şi cum aş fi fost de faţă, pe cel care a săvârşit o asemenea faptă.
  4. În numele Domnului nostru Isus, fiind adunaţi împreună, voi şi duhul meu, prin puterea Domnului nostru Isus,
  5. să-l dăm pe unul ca acesta Satanei, spre pieirea trupului său ca să-i fie mântuit sufletul, în ziua Domnului.
  6. Nu este bună lauda voastră! Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte întreaga frământătură?
  7. Curăţaţi aluatul cel vechi ca să fiţi o frământătură nouă, aşa cum sunteţi, fără aluat, pentru că Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit.
  8. Să sărbătorim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al nelegiuirii, ci cu azimele sincerităţii şi ale adevărului.
  9. V-am scris în scrisoarea mea să nu vă amestecaţi cu desfrânaţii.
  10. Nu [mă refer] la toţi cei desfrânaţi din lumea aceasta, sau la cei lacomi, sau hrăpăreţi sau idolatri, căci atunci ar trebui să ieşiţi din lume.
  11. Acum însă v-am scris să nu vă amestecaţi cu cel care, deşi se numeşte frate, este desfrânat sau lacom, sau idolatru, sau bârfitor, sau beţiv, sau hrăpăreţ: cu unul ca acesta nici măcar să nu staţi la masă.
  12. De fapt, de ce i-aş judeca eu pe cei de afară? Oare nu-i judecaţi voi pe cei dinăuntru?
  13. Dar pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu. Scoateţi-l afară dintre voi pe cel rău!

  2. DEZORDINI MORALE

  Un caz de incest

  Capitolul 5

  1 Se aude de peste tot că ar fi la voi desfrâu şi încă un astfel de desfrâu cum [nu este] nici între păgâni: cineva trăieşte cu femeia tatălui său. 2 Iar voi v-aţi îngâmfat, în loc să vă întristaţi mai degrabă, ca să-l scoateţi din mijlocul vostru pe cel care săvârşeşte o astfel de faptă! 3 Dar eu, deşi absent cu trupul, dar prezent cu duhul, l-am şi judecat deja, ca şi cum aş fi fost de faţă, pe cel care a săvârşit o asemenea faptă. 4 În numele Domnului nostru Isus a, fiind adunaţi împreună, voi şi duhul meu, prin puterea Domnului nostru Isus, 5 să-l dăm pe unul ca acesta Satanei, spre pieirea trupului său ca să-i fie mântuit sufletul, în ziua Domnului b.
       6 Nu este bună lauda voastră! Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte întreaga frământătură? 7 Curăţaţi aluatul cel vechi ca să fiţi o frământătură nouă, aşa cum sunteţi, fără aluat, pentru că Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit. 8 Să sărbătorim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al nelegiuirii, ci cu azimele c sincerităţii şi ale adevărului.

  Excomunicarea creştinilor imorali

      9 V-am scris în scrisoarea mea să nu vă amestecaţi cu desfrânaţii. 10 Nu [mă refer] la toţi cei desfrânaţi din lumea aceasta, sau la cei lacomi, sau hrăpăreţi sau idolatri, căci atunci ar trebui să ieşiţi din lume. 11 Acum însă v-am scris să nu vă amestecaţi cu cel care, deşi se numeşte frate, este desfrânat sau lacom, sau idolatru, sau bârfitor, sau beţiv, sau hrăpăreţ: cu unul ca acesta nici măcar să nu staţi la masă. 12 De fapt, de ce i-aş judeca eu pe cei de afară? Oare nu-i judecaţi voi pe cei dinăuntru? 13 Dar pe cei din afară îi va judeca d Dumnezeu. Scoateţi-l afară dintre voi pe cel rău!

  Note de subsol


  a În unele manuscrise avem: Domnului Isus; în codicele Sinaiticus avem: Domnului Isis Cristos; iar în papirusul cel mai vechi, avem formula completă: Domnul nostru Isus Cristos.
  b Câteva manuscrise adaugă: Isus; altele: nostru Isus Cristos.
  c Azimă = fără drojdie. Era pâinea nedospită, obligatorie în timpul săptămânii Paştelui (Ex 12,15-18; Dt 16,4.8). Deoarece Paştele creştinilor este însuşi Cristos veşnic, ei trebuie să rămână o pâine curată, nedospită, fără fermentul păcatului.
  d Multe manuscrise importante au prezentul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare


  Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1Corinteni 2Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni 1Tesaloniceni 2Tesaloniceni 1Timotei 2Timotei Tit Filimon Evrei Iacov 1Petru 2Petru 1Ioan 2Ioan 3Ioan Iuda Apocalips

   
   
  © 2011 Cateheza.ro & Editura Sapientia - pentru informaţii, sugestii, semnalarea unor probleme tehnice, scrieţi la biblia@cateheza.ro